Skoči do osrednje vsebine

Odnosi Slovenija - Bosna in Hercegovina

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Politično sodelovanje

Odnosi med Slovenijo in Bosno in Hercegovino so prijateljski in brez odprtih vprašanj. Sodelovanje je zaradi geografske bližine, sorodnosti jezika, zgodovinske povezanosti in močnih migracij razvito na vseh področjih. Slovenija velja za eno od najaktivnejših podpornic napredovanja Bosne in Hercegovini v evro-atlantskih integracijah in podpira njeno polnopravno članstvo v EU in NATO. Podpora je bila formalizirana z Memorandumom o sodelovanju ministrstev za zunanje zadeve na področju evro-atlantskih integracij.

Gospodarsko sodelovanje

Vse potrebne informacije o gospodarskem sodelovanju in poslovnih priložnostih v Bosni in Hercegovini najdete na spletni strani Izvozno okno.

Razvojno sodelovanje

V skladu s prednostnimi usmeritvami slovenske zunanje in gospodarske politike je bilateralno razvojno sodelovanje Slovenije usmerjeno predvsem v države Zahodnega Balkana. Slovenija z Bosno in Hercegovino razvija projektno sodelovanje.

Sodelovanje v kulturi in izobraževanju

Slovenija ima z Bosno in Hercegovino sklenjen krovni Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti. Julija 2013 sta državi podpisali tudi Protokol o sodelovanju na področju izobraževanja. Bistveni element protokola je vzajemno zagotavljanje ugodnejših pogojev glede plačila stroškov šolanja in študija slovenskih državljanov v Bosni in Hercegovini in državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji.

Obe državi sodelujeta v programu izmenjave študentov CEEPUS (v angleščini). V Sloveniji za izvedbo programa skrbi CMEPIUS (v angleščini). Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije redno objavlja razpise za pridobivanje štipendij za študij v Sloveniji.

Trenutno v Bosni in Hercegovini delujeta dva lektorata slovenskega jezika - na sarajevski Filozofski fakulteti in na Filološki fakulteti Univerze Banjaluka.

Več o promociji slovenske kulture v Bosni in Hercegovini izveste na portalu Culture.si, kjer vam je na voljo tudi koledar kulturnih dogodkov slovenskih umetnikov v državi.

Dokumenti

Povezane teme

 • Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

  Zakaj mednarodno razvojno sodelovanje, načrtovanje in izvajanje mednarodnega sodelovanja in humanitarne pomoči, prednostna področja in območja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

 • Soseščina

  Slovenija je srednjeevropska in sredozemska država v središču alpsko-jadransko-podonavskega prostora, treh makroregij, ter na stičišču zahodne in jugovzhodne Evrope. Njena lega nam ponuja izredne priložnosti za gospodarsko, politično in kulturno sodelovanje z državami tega prostora.

 • Slovenci v Evropi

  Slovence lahko najdemo po vsej Evropi. Veliko se jih je iz domovine izselilo po drugi svetovni vojni, največ v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi boljših gospodarskih možnosti, preseljevanju pa smo priče tudi danes. Največ Slovencev v Evropi živi v Nemčiji.

 • Tehnična pomoč EU tretjim državam

  EU zagotavlja posebej usmerjeno finančno pomoč državam kandidatkam, državam možnim kandidatkam in državam partnericam v podporo njihovim prizadevanjem za pospeševanje političnih, gospodarskih in institucionalnih reform.