Skoči do osrednje vsebine

Bosna in Hercegovina

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Varnost potovanj

Zaradi slabe epidemiološke slike odsvetujemo vsa potovanja.

Več informacij glede varnosti potovanj je na voljo na spletni strani veleposlaništva Slovenije v Sarajevu v rubriki COVID-19.

Na celotnem območju države še vedno obstaja velika prisotnost minskih polj, ki niso vedno označena, zato priporočamo, da potniki potujejo po asfaltiranih, tlakovanih in utrjenih poteh in da ne zahajajo na neoznačene poti, v gozdove ali travnike.

Vstop v Bosno in Hercegovino

Slovenski državljani za vstop v Bosno in Hercegovino do 90 dni vizuma ne potrebujejo.

Slovenski državljani za vstop potrebujejo potni list ali osebno izkaznico. Osebni dokument mora biti veljaven še vsaj tri mesece po nameravanem zaključku bivanja v BiH.

Pred potovanjem morajo potniki vstopne pogoje preveriti na spletni strani mejnih organov BIH.

Dne 9. aprila 2013 je v veljavo stopil novi Pravilnik o vstopu in bivanju tujcev (Pravilnik o ulasku i boravku stranaca), ki v 25. členu opredeljuje potovanje mladoletnih oseb v BiH.

»(1) Tujec, mlajši od 14 let (mladoletnik), ki ima osebni dokument, lahko prestopi mejo BiH v spremstvu enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika ali osebe, ki je pooblaščena za njegovo spremljanje in ima podpisano in overjeno pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika. Mladoletnik, ki potuje brez spremstva, mora imeti overjeno soglasje staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika.

(2) Soglasje ali pooblastilo vsebuje: osebne podatke o mladoletniku in zakonitem zastopniku, osebne podatke o spremljevalcu mladoletnika, če potuje s spremstvom, namen in čas bivanja v BiH, obdobje, za katerega velja soglasje ali pooblastilo, in podpis dajalca. Ta dokument mora biti sestavljen v enem od jezikov, ki se uradno uporabljajo v BiH, ali v angleščini, preveden v enega izmed uradnih jezikov BiH in overjen pri pooblaščenem sodnem tolmaču, če gre za prevod.

(3) Pri mladoletnem tujcu se šteje, da ima soglasje zakonitega zastopnika, če:

  • potuje z letalom in ima spremno pismo za potovanje mladoletne osebe, ki ga je izdal letalski operater,
  • je v sestavi šolskega izleta in je na seznamu udeležencev izleta, ki ga je overila pristojna šolska ustanova,
  • sodeluje na športni, kulturni ali podobni prireditvi in je na seznamu udeležencev.

(4) Če tujec, mlajši od 14 let (mladoletnik), ne pride v spremstvu enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika in ne izpolnjuje katere od navedenih zahtev iz tega člena, se zavrne in preda mejni policiji sosednje države, iz katere je poskušal vstopiti v BiH.«

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je pripravilo obrazce soglasja v treh jezikih. Izpolnjene obrazce je potrebno overiti na upravni enoti ali pri notarju.

Konzularna pomoč

Slovenski državljani se za konzularno pomoč lahko obrnejo na veleposlaništvo ali konzulat Republike Slovenije. Kaj lahko in česa ne morejo za vas storiti različne vrste slovenskih predstavništev, si preberite v rubriki Pomoč slovenskih predstavništev v tujini.

Splošna opozorila

V BiH so pogoste tatvine, ropi, vlomi v avtomobile, kraja avtomobilov, dokumentov in denarja. Svetujemo, da popotniki vrednih stvari ne puščajo na nezavarovanih mestih.

Slovensko vozniško dovoljenje velja v BiH, mednarodno vozniško dovoljenje ni potrebno. Za vstop v državo je potrebna zelena karta kot dokaz zavarovanja avtomobila. Svetujemo dosledno spoštovanje prometnih predpisov in omejitev hitrosti.

Priporočamo, da si pred potovanjem pridobite potovalno in zdravstveno zavarovanje. Preverite, ali obstajajo kakšne omejitve in ali vaša zavarovalna polica krije vse storitve, ki bi jih želeli uporabiti.

Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina sta podpisali Dogovor o uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na območju Bosne in Hercegovine. Na podlagi dogovora od 1. januarja 2016 dalje evropska kartica velja tudi v Bosni in Hercegovini in je zamenjala papirnati obrazec SI/BIH 3 Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Bosni in Hercegovini.

Na podlagi meddržavnega sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, ki velja od 1. julija 2008, so slovenske zavarovane osebe v času začasnega bivanja v Bosni in Hercegovini, nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč uveljavljale z obrazcem SI/BIH 3 - Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Bosni in Hercegovini (t.i. konvencijsko potrdilo). S 1. januarjem 2016 pa evropska kartica zdravstvenega zavarovanja na podlagi Dogovora o uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na območju Bosne in Hercegovine zamenjuje navedeni obrazec.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije tako od 1. januarja 2016 dalje zavarovanim osebam, v primeru začasnega bivanja v državah članicah EU, EGP in Švici, ter v Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji ter Srbiji, izdaja le eno listino, in sicer evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

S 1. januarjem 2016 se v Bosni in Hercegovini uporabljajo, vse do izteka veljavnosti, tako obrazci SI/BIH 3 kot tudi evropske kartice izdane pred 1. januarjem 2016.


Priporočamo, da upoštevate naslednje napotke pred potovanjem.

Informacije o morebitnih obveznih in priporočljivih cepljenjih so na voljo na spletni strani Zdravi na pot in nazaj.

Splošno opozorilo o nevarnosti terorizma.