Skoči do osrednje vsebine

Priglasitev pirotehničnih izdelkov

Preden se pirotehnični izdelki dajo v promet, jih je treba priglasiti Ministrstvu za notranje zadeve, ki izda potrdilo o priglasitvi. Priglasi jih pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet s pirotehničnimi izdelki.

Način izvedbe

Vlogo (obrazec spodaj) je potrebno predložiti po pošti ali osebno na Ministrstvo za notranje zadeve.