Skoči do osrednje vsebine

Priglasitev eksplozivov

Preden se eksplozivi dajo v promet, jih je treba priglasiti Ministrstvu za notranje zadeve, ki izda potrdilo o priglasitvi. Eksplozive priglasi pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi.

Način izvedbe

Vlogo (obrazec spodaj) je potrebno predložiti po pošti ali osebno na Ministrstvo za notranje zadeve.