Skoči do osrednje vsebine

Izdaja dovoljenja za uvoz ali izvoz ali tranzit oziroma prenos pirotehničnih izdelkov v Evropski uniji

Dovoljenje za prenos v Evropski uniji ter za uvoz, izvoz ali tranzit se izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet s pirotehničnimi izdelki.

Način izvedbe

Vlogo (obrazec spodaj) je potrebno predložiti po pošti ali osebno na Ministrstvo za notranje zadeve.