Skoči do osrednje vsebine

Prijava na usposabljanje in preizkus za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki

Usposabljanje za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ureja Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki. Predvidene so različne vrste usposabljanj glede na želeno področje dela, vsakemu usposabljanju pa sledi preizkus znanja. Kandidati po uspešno opravljenem preizkusu prejmejo certifikat. Razen izjemoma je potrebno certifikat na tri do pet let obnavljati.

Vrste strokovnih usposabljanj

Osnovna usposabljanja so namenjena pridobivanju osnovnih znanj za varno in strokovno delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, tudi za odgovorne osebe, za delo v proizvodnji, pri neposredni prodaji in skladiščenju, pri minerskih delih, pri izvajanju ognjemetov ter za posameznike, ki želijo streljati z možnarji ali polniti strelivo za lastno uporabo.

Specialistična usposabljanja so namenjena nadgraditvi osnovnega usposabljanja. Opraviti jih morajo:

  • izvajalci specialnih minerskih del (miniranje pri izdelavi podzemnih gradbenih objektov, rušenje objektov, podvodno miniranje, miniranje v vročih masah, eksplozijsko spajanje kovin, miniranje snega in ledu, nastreljevanje naftno plinskih vrtin in gašenje požarov z miniranjem, miniranje za geofizikalne raziskave),
  • izvajalci specialnih, to je odrskih pirotehničnih učinkov,
  • uničevalci eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.

Na obnovitvenih usposabljanjih poleg osvežitve pridobljenih osnovnih ali specialističnih znanj poteka tudi seznanjanje z novostmi.

Prijava na preizkus strokovne usposobljenosti

Kandidati se lahko k preizkusu prijavijo kadarkoli. Izvaja se, če je nanj prijavljenih najmanj deset ljudi, vendar najkasneje v dveh mesecih od prijave za opravljanje preizkusa usposobljenosti. Kandidate se o datumu izvedbe preizkusa obvesti najmanj deset dni pred izvedbo. Stroške preizkusa plača prijavitelj.

Kandidati, ki se prvič prijavljajo za minerja, morajo k prijavnici priložiti še poročilo vodje praktičnega usposabljanja. Enako velja tudi za kandidate za izvajalca ognjemetov ali odgovorno osebo za izvajanje ognjemetov, pri čemer je mogoče namesto poročila priložiti le potrdilo o sodelovanju pri najmanj desetih ognjemetih.

Preverjanje poteka pred komisijo za preverjanje strokovne usposobljenosti za delo z eksplozivi pri Ministrstvu za notranje zadeve. Uspešnim kandidatom izdamo certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi.

Veljavnost certifikata o strokovni usposobljenosti

Certifikat o usposobljenosti je trajen za polnjenje streliva za lastno uporabo in streljanje z možnarji.

Za druge vrste dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ga morate obnavljati: trgovci ali skladiščniki vsakih pet let, odgovorne osebe v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, izvajalci vseh vrst minerskih del, ognjemetov ali specialnih pirotehničnih učinkov ter uničevalci eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov pa vsake tri leta.

Organizacije z dovoljenjem za izvajanje strokovnih usposabljanj

  • Hamex, trgovina in storitve, d. o. o., Stara Vrhnika 161, Vrhnika: osnovno in obnovitveno usposabljanje za izvajanje ognjemetov ter specialistično usposabljanje za izvajanje odrskih pirotehničnih učinkov.
  • Hotel za male živali Nera, Urška Krivec, s. p., Šenturška Gora 12, Cerklje na Gorenjskem: osnovno in obnovitveno usposabljanje za trgovce, skladiščnike in odgovorne osebe pri prometu s pirotehničnimi izdelki.
  • IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p. o., Valvasorjeva ulica 73, Maribor: osnovno in obnovitveno usposabljanje za trgovce, skladiščnike in odgovorne osebe v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.
  • KOVA, Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d. o. o., Teharska cesta 4, Celje: osnovno in obnovitveno usposabljanja za minerje, izvajalce ognjemetov, trgovce, skladiščnike in odgovorne osebe v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.
  • ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana: osnovno in obnovitveno usposabljanja za trgovce, skladiščnike in odgovorne osebe v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.