Skoči do osrednje vsebine

Evidenca arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pravno obvestilo:

Na podlagi določb prvega odstavka 56. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in 68. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) vodimo Evidenco arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence. V evidenco sproti vnašamo zaključene celote evidentiranj v različnih državah in arhivih po svetu. Rezultati evidentiranj so dostopni tudi v tiskani obliki v seriji publikaciji z naslovom Evidentiranje arhivskega gradiva v tujin, ki je dostopna v knjižnici arhiva.

Iskalnik