Skoči do osrednje vsebine

Evidenca javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk

Pravno obvestilo:

Na podlagi določb prvega odstavka 56. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in 69. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva(UVDAG) vodimo Evidenco javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk. Evidenca je v pripravi, zato objavljamo začasne minimalne zahteve slovenskega grboslovja, zastavoslovja in pečatoslovja.

Začasne minimalne zahteve slovenske heraldike, veksilologije in sigilografije (grboslovja, zastavoslovja in pečatoslovja)

Iskalnik