Skoči do osrednje vsebine

Evidenca javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk

Evidenca javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk Arhiva Republike Slovenije je elektronsko vodena podatkovna zbirka o javnih simbolih, grbih, zastavah, pečatih, žigih in štampiljkah, ki jih uporabljamo v Republiki Sloveniji v okviru državnih organov, javna uprava, upravne enote, pravosodne institucije in občine. Vodimo jo na osnovi določb Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).

Evidenco vodimo po pravnih subjektih, ki predpisujejo javne simbole, grbe, zastave, pečate, žige in štampiljke.

Ta obsega naslednje podatke:

  • tekočo številko,
  • naziv in naslov subjekta, 
  • datum vpisa v evidenco ter
  • datum in številko predpisa o grbu oziroma zastavi.

Priloga evidenci je tudi dokumentacija, ki vsebuje dokumente iz petega, šestega in sedmega odstavka 69. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG).

Vso dokumentacijo morajo zavezanci oddati v pisni in elektronski obliki, pri čemer mora biti pisna dokumentacija oddana v barvni verziji.

Najstarejši dokument v evidenci je iz leta 1995, najmlajši pa iz leta 2023. Trenutno evidenca vsebuje 616 zadev. Evidenca in spremljajoča dokumentacija se hranijo trajno.

Vpogled v gradivo v evidenci

Dostop do evidence je možen preko naročila po elektronski pošti ars@gov.si ali osebno v informacijski sobi Arhiva Republike Slovenije na naslovu Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana. Uporaba je brezplačna.

Evidenca javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk

Začasne minimalne zahteve slovenske heraldike, veksilologije in sigilografije

Objavljene Začasne minimalne zahteve slovenske heraldike, veksilologije in sigilografije določajo strokovno ustreznost javnih simbolov. Leta 2008 jih je sprejela Komisija za presojo heraldične, veksilološke in sigilografske ustreznosti javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk, ki je delovala pri Arhivu Republike Slovenije.

Začasne minimalne zahteve slovenske heraldike, veksilologije in sigilografije (grboslovja, zastavoslovja in pečatoslovja)