Skoči do osrednje vsebine

Evidenca javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk

Pravno obvestilo:

Na podlagi določb prvega odstavka 56. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in 69. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva(UVDAG) vodimo Evidenco javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk. 

Objavljamo tudi začasne minimalne zahteve slovenske heraldike, veksilologije in sigilografije (grboslovja, zastavoslovja in pečatoslovja). Dokumenti so nastali pred 23. septembrom 2018 in zato v skladu s Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij sodijo med izjeme pisarniških datotek, ki niso prilagojene za dostop ranljivim skupinam uporabnikov.

Evidenca javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk

Začasne minimalne zahteve slovenske heraldike, veksilologije in sigilografije (grboslovja, zastavoslovja in pečatoslovja)