Skoči do osrednje vsebine

Evidenca fondov in zbirk Arhiva Republike Slovenije

Pravno obvestilo:

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) vodimo Evidenco fondov in zbirk arhivskega gradiva, ki se hrani v arhivu.