Skoči do osrednje vsebine

Področje 4: Infrastruktura za prostorske informacije na lokalni, regionalni in državni ravni

Za učinkovito delovanje procesov je poleg vzpostavitve državne infrastrukture za prostorske podatke, potrebno zagotoviti infrastrukturo za prostorske podatke tudi na lokalni in regionalni ravni ter z njo povezati obstoječo infrastrukturo za prostorske podatke na državni ravni. Ta se vzpostavlja v okviru drugega projekta – programa projektov eProstor. Z nalogami v sklopu tega področja želimo uporabnikom približati uporabnost naprednih tehnologij (obogatena resničnost, umetna inteligenca idr.), ki lahko pripomorejo k boljši vizualizaciji in interpretaciji prostorskih podatkov.

Pričakovani rezultati:

  • načrt za vzpostavitev regionalnih centrov za prostorske informacije in podporo procesom urejanja prostora;
  • priporočila in smernice za pripravo podatkov in podatkovnih baz ter vpeljavo uporabe naprednih tehnologij pri vizualizaciji in interpretaciji prostorskih podatkov;
  • prototip programske rešitve za vizualizacijo in interpretacijo prostorskih podatkov s pomočjo mobilnih naprav;
  • metodologija za monitoring posegov v prostor;
  • analiza in akcijski načrt za zagotovitev vseh manjkajočih podatkov iz splošnih smernic NUP.

Implementacija elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov

Urejanje upravnega akta v modulu PIS UA 2

V video posnetku so prikazane funkcionalnosti modula za evidentiranje in urejanje upravnih aktov (PIS UA 2).

Grafični pregledovalnik modula PIS UA 2

V video posnetku so prikazane funkcionalnosti grafičnega dela modula za evidentiranje upravnih aktov (PIS UA 2). Prikazana je nova organizacija slojev ter funkcionalnosti pregledovalskega načina.

Ročni vnos upravnega akta v modulu PIS UA 2

V videu posnetku je prikazan postopek ročnega vnosa arhivskih upravnih aktov v modulu za evidentiranje upravnih aktov (PIS UA 2). Postopek je namenjen Upravnim enotam.