Skoči do osrednje vsebine

Aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu EU

Na področju podnebnih sprememb bo v ospredju revizija podnebne in energetske zakonodaje, tako imenovani zakonodajni sveženj Pripravljeni na 55. Vključeval bo celovit nabor ukrepov (revizijo sistema trgovanja EU z emisijami CO2 , uredbo o delitvi bremen med državami članicami, standarde izpustov CO2 iz vozil, ustrezno umestitev rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva) za doseganje okrepljenega podnebnega cilja EU – vsaj 55-odstotnega neto zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Na ta način bo mogoče uravnoteženo doseči dolgoročni cilj, po katerem naj do leta 2050 EU postane prva podnebno nevtralna celina. Začeli bomo razpravo o tem zakonodajnem svežnju in poskušali prepoznati čim več odprtih vprašanj ter poiskati uravnotežene kompromisne odgovore nanje. Poleg nujnih ukrepov za zmanjšanje emisij, naslovljenih na različne gospodarske sektorje, bo treba vzpostaviti ustrezen pravni okvir, ki bo državam članicam zagotavljal finančna sredstva za izvedbo zelenega prehoda. Na globalni ravni bomo usklajevali stališča ter predstavljali ambicije EU na Konferenci pogodbenic Konvencije o spremembi podnebja, COP 26, med 31. oktobrom in 12. novembrom 2021 v Glasgowu. Pri oblikovanju mandata bo posebna pozornost namenjena iskanju sporazuma, s katerim bi bila EU lahko hkrati vodilna in enotna pri pogajanjih o doseganju ciljev pariškega podnebnega sporazuma ter bi tako prispevala k svetovni podnebni nevtralnosti. Slovenija si bo med predsedovanjem Svetu EU na COP26 prizadevala za dokončanje knjige pravil za izvajanje pariškega podnebnega sporazuma.

Pri vzpostavljanju krožnega gospodarstva si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za dogovor o splošnem pristopu za zakonodajni akt o baterijah, s katerim EU uresničuje obravnavanje življenjskega cikla za izdelke in odgovarja na izzive povečane uporabe baterij. K prizadevanjem za zmanjšanje odpadkov in k boljšemu izkoriščanju sekundarnih surovin bo pripomogla tudi revizija uredbe o pošiljkah odpadkov prek zmanjševanja izvoza odpadkov iz EU in olajšanja pošiljanja odpadkov za recikliranje znotraj EU. Slovensko predsedstvo želi pri tem s politično razpravo pokazati pot za nadaljnja pogajanja na tem področju.

Na področju biotske raznovrstnosti bo slovensko predsedstvo podpiralo prizadevanja za sprejetje ambicioznega svetovnega okvira biotske raznovrstnosti po letu 2020 za Konferenco pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti (COP 15) v Kunmingu na Kitajskem. Cilj konference je postaviti nove svetovne cilje na področju biotske raznovrstnosti in okrepiti njihovo izvajanje. Prizadevanja na ravni EU bodo usmerjena k zmanjšanju upadanja biotske raznovrstnosti z ukrepi za obnovo ekosistemov in z drugimi ukrepi iz strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030. V okviru prizadevanj EU za ohranjanje biotske raznovrstnosti imajo posebej pomembno vlogo opraševalci, zato bo treba osvetliti tudi vzroke za njihovo upadanje.