Skoči do osrednje vsebine

Aktivnosti Ministrstva za javno upravo v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu EU

V sklopu predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU bo imelo Ministrstvo za javno upravo pomembno vlogo na področjih digitalne preobrazbe, boljšega pravnega urejanja in učinkovitosti javne uprave.

Digitalna preobrazba

Evropsko gospodarstvo bo hitreje okrevalo po pandemiji covida-19, če bo temeljilo na digitalni preobrazbi. Zato bodo digitalna preobrazba, digitalne tehnologije in kibernetska varnost prednostne naloge slovenskega predsedstva.

Podprli bomo razvoj, ki bo EU zagotavljal večjo digitalno avtonomijo in hitrejše zmanjševanje zaostanka za vodilnimi v svetu. To vključuje izboljšanje povezljivosti, razvoj varne, učinkovite in odporne digitalne infrastrukture, vključno s 5G, varen in odprt splet, odpornost na kibernetske in hibridne grožnje, izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti, boljšo dostopnost digitalnih javnih storitev ter vzpostavitev ugodnega okolja za razvoj, testiranje in uporabo novih tehnologij.

Za uresničevanje ciljev digitalne preobrazbe in avtonomije Unije bosta v času slovenskega predsedovanja še posebej pomembni področji umetne inteligence in podatkov. Ključnega pomena je ustvariti visoko stopnjo zaupanja v umetno inteligenco, ki bo osredotočena na človeka. Bolje moramo izkoristiti izjemen potencial podatkov za razvoj izdelkov in storitev zagonskih ter malih in srednjih podjetij. Prav tako moramo preprečiti izpostavljanje državljanov vse večjim tveganjem in škodljivim posledicam na spletu in narediti nadzor nad velikimi platformami učinkovitejši. Pomembna naloga slovenskega predsedstva bo tudi krepitev odpornosti in učinkovitega odzivanja na velike kibernetske napade in krize, vključno z boljšim vključevanjem kibernetskega vidika v celostno krizno odzivanje.

V času slovenskega predsedovanja bo število zakonodajnih aktov s področja digitalizacije precejšnje. Osredotočili se bomo na naslednje: Akt o umetni inteligenci, Akt o upravljanju podatkov, Paket digitalnih storitev in trgov, Uredba o mobilnem gostovanju in Direktiva o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji (NIS 2 direktiva). Te zakonodajne akte bomo obravnavali kot prednostno nalogo in si prizadevali doseči čim večji napredek v Svetu.

Boljše pravno urejanje

Prednostna naloga slovenskega predsedstva na področju boljšega pravnega urejanja je krepitev odpornosti in odzivanja na krize v EU z oblikovanjem zakonodaje, ki je prijazna do inovacij in je odporna na prihodnje izzive.

V skladu s sklepi Sveta EU o regulativnih peskovnikih in določbami o eksperimentiranju bomo razpravljali o izkušnjah, ki jih je zbrala Evropska komisija. Prav tako bomo nadalje obravnavali ocene učinka predpisov v Svetu in Sporočilo Evropske komisije o boljšem pravnem urejanju.

Izboljšanje učinkovitosti v javni upravi

Ravnanje s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi bosta vodilni temi našega predsedovanja.

Za starejše zaposlene je treba najti rešitve za njihov postopen prehod iz zaposlitve v upokojitev ter čim bolje izkoristiti njihove izkušnje in znanje, hkrati pa zagotoviti učinkovit prenos znanja na mlajše generacije. Prav tako je treba razviti strategijo upravljanja talentov, da v javno upravo vpeljemo nova in potrebna znanja in veščine. Poiskati moramo načine, kako lahko javna uprava postane privlačen delodajalec, kako pritegne zaposlene s pravo mešanico znanj in veščin, jih zaposli, jim pomaga k hitremu napredovanju v okviru ustaljenih programov in jih zadrži v delovnem okolju.

Slovenija sodeluje z OECD pri pripravi študije, ki bo predstavila trende, najboljše prakse in priporočila za učinkovito ravnanje s starejšimi in talenti v javnih upravah Evropske unije. Prav tako bo študija nudila model s konkretnimi ukrepi za Slovenijo. O vseh teh vprašanjih bomo razpravljali na srečanjih neformalne mreže javnih uprav EU (EUPAN).

Dogodki

 
Videozasedanje

Srečanje direktorjev šol in inštitutov javnih uprav (DISPA)

Srečanje direktorjev šol in inštitutov v javni upravi držav članic EU, predstavnikov Evropskega inštituta za javno upravo (EIPA), Evropske komisije in Evropske šole za upravo (ESA) je namenjeno izmenjavi izkušenj in dobrih praks ter kratkoročnemu in dolgoročnemu sodelovanju pri skupnih projektih.

 
Videozasedanje

Konferenca SEMIC: Človek v središču podatkovnih prostorov, ki jih poganja interoperabilnost

V zadnjem letu so različni sektorji začeli pripravljati podatkovne prostore, da bi spodbudili enotni trg za podatke. Semantična interoperabilnost je ključno sredstvo za pretok podatkov v EU in med sektorji. SEMIC 2021 bo zato združil strokovnjake z različnih področij, da bi razpravljali o tem, kako je mogoče med ponudniki in uporabniki izmenjati različne vrste podatkov, hkrati pa zaščititi etične vrednote EU, zagotoviti usmerjenost v človeka in uporabiti napredne tehnologije.

 
Videozasedanje

Srečanje vodij državnih informatik članic EU (CIO meeting)

Vodje državnih informatik bodo na srečanju obravnavali aktualna vprašanja, oblikovali skupna stališča in izmenjali primere dobre prakse pri izvajanju Berlinske deklaracije, sodelovanju končnih uporabnikov ob soustvarjanju javnih storitev ter glede evropske interoperabilnosti in finančnih mehanizmov EU za financiranje digitalne preobrazbe.

 
Videozasedanje

Konferenca o E-upravi: Posameznik v središču digitalne preobrazbe javnega sektorja

Konferenca nadaljuje tradicijo številnih dogodkov o E-upravi, izvedenih v okviru prejšnjih predsedovanj Svetu EU. Nastopajoči iz javnega sektorja, mednarodnih organizacij, podjetij, izobraževalnih in raziskovalnih institucij ter nevladnih organizacij bodo predstavili navdihujoče primere dobre prakse, strategije, projekte in raziskave.

 
Videozasedanje

Srečanje generalnih direktorjev EUPAN

Srečanje generalnih direktorjev, odgovornih za področje javne uprave iz držav članic EU, držav opazovalk, predstavnikov Evropskega inštituta za javno upravo (EIPA), Nacionalne in evropske delegacije sindikatov (TUNED), Evropske komisije in drugih vabljenih je namenjeno izmenjavi izkušenj in dobrih praks na področju upravljanja človeških virov v javni upravi.