Skoči do osrednje vsebine

Podprojekt Geodetski referenčni sistem je zagotovil sodobno geodetsko referenco z vizijo vzpostavitve 4R referenčnega sistema v Sloveniji, vzpostavil je novo višinsko sestavino Evropskega prostorskega referenčnega sistema (ESRS) in določil nov model geoida za območje Slovenije.

Podprojekt je razdeljen na tri vzporedne in medsebojno odvisne sklope, od katerih je vsak sestavljen iz več posameznih dejavnosti. Prvi sklop je vzpostavitev nacionalne kombinirane geodetske mreže (»ničelni red« horizontalne in vertikalne mreže) z dolgoročno vizijo vzpostavitve 4R referenčnega sistema. Nacionalna kombinirana geodetska mreža služi kot temeljna državna geodetska infrastruktura za stalno spremljanje geodinamičnih procesov na območju države. Zagotavlja kakovostno georeferenciranje. Drugi sklop je vzpostavitev vertikalne sestavine ESRS, s čimer je določen novi nacionalni višinski sistem, temelječ na normalnih višinah. V tretjem sklopu je vzpostavljen model geoida za območje Slovenije. Visoko kakovostni nacionalni geoid je predpogoj za zagotovitev pričakovane natančnosti višinskih podatkov in uporabo satelitskih in drugih geodetskih tehnik (npr. visoko natančno GNSS-niveliranje) določanja položaja. Sodobna realizacija vertikalne sestavine ESRS temelji na kombiniranih sistemih za geodetska opazovanja. Rezultat kombinacije gravimetrije in GNSS meritev je nacionalni geoid, ki predstavlja referenčno površino za GNSS niveliranje.

Slika geodetskega referenčnega sistema z vrisanimi absulutnimi in relativnimi gravimetričnimi točkami, EUVN točkami in postajami omrežja SIGNAL.

Geodetski referenčni sistem | Avtor: GURS