Skoči do osrednje vsebine

V podprojektu INfraStruktura za Prostorske InfoRmacijE (INSPIRE) je vzpostavljen pomemben del nacionalne infrastrukture za prostorske informacij, ki je skladen z evropskimi zahtevami direktive INSPIRE.

Pripravljena so navodila za medopravilnost in usklajenost zbirk prostorskih podatkov in storitev z zahtevami INSPIRE ter navodila za pripravo metapodatkov. Posodobljen je informacijski sistem za vodenje metapodatkov. Izdelan je načrt izgradnje zmogljivosti ter dodatni metapodatkovni opisi. Vzpostavljene so omrežne storitve iskanja, vpogleda, prenosa in preoblikovanja podatkov. Zbirke prostorskih podatkov v distribucijskem okolju Geodetske uprave RS so preoblikovane v podatkovne sheme, usklajene s podatkovnimi specifikacijami INSPIRE. Izdelane storitve za metapodatke ter druge omrežne storitve so skladne z izvedbenimi pravili INSPIRE. Storitve in metapodatki so vključeni v slovenski in evropski geoportal INSPIRE.