Skoči do osrednje vsebine

V podprojektu TOPO je vzpostavljena nova topografska baza velike natančnosti (ustrezni merilu 1 : 5000) ki je po strukturi v največji možni meri skladna z zahtevami direktive INSPIRE.

V podprojektu je vzpostavljena topografska baza velike natančnosti (merilo 1 : 5000), ki je po strukturi v največji možni meri skladna z zahtevami direktive INSPIRE. Najprej je bil spremenjen obstoječi topografski podatkovni model glede na podatkovne specifikacije INSPIRE. Skladno z novim podatkovnim modelom je vzpostavljena topografska baza. Sledila je pretvorba obstoječih podatkov v novi podatkovni model ter vnos v novo bazo. Na izbranem območju so se iz stereoparov aerofotografij zajeli topografski podatki skladno z novimi navodili, ki so pripravljeni v okviru podprojekta. Izvedena je kontrola kakovosti zajetih podatkov in uvoz teh podatkov v novo bazo. V podprojektu so razvite metode in procesi za vzdrževanje topografskih podatkov, določen je model kakovosti, izdelana pa je tudi omrežna storitev za prikaz topografskih podatkov.