Skoči do osrednje vsebine

V podprojektu je vzpostavljena vzorčna hidrografska podatkovna zbirka, skladna s podatkovnimi specifikacijami INSPIRE. Določeni so tehnični in upravni postopki za osveževanje in vzdrževanje za vsako od organizacij, odgovorno in pristojno za vodenje hidrografske zbirke.

V podprojektu je vzpostavljena vzorčna hidrografska podatkovna zbirka, skladna s podatkovnimi specifikacijami INSPIRE. Določeni so tehnični in upravni postopki za osveževanje in vzdrževanje za vsako od organizacij, odgovorno in pristojno za vodenje hidrografske zbirke.Dejavnosti so se začele z analizo vseh hidrografskih udeležencev, njihovih vlog in odgovornosti v povezavi s hidrografsko podatkovno zbirko. Organizirana je delavnica z vsemi interesnimi skupinami. Določeni so tehnični in upravni postopki za osveževanje, nadgradnjo in vzdrževanje hidrografske podatkovne zbirke za vsakega udeleženca posebej. Razvita je metodologija za preoblikovanje nacionalnega hidrografskega podatkovnega modela, ki je delno skladen z INSPIRE, v popolnoma z INSPIRE skladen model. Vzorčna podatkovna zbirka je transformirana skladno s pripravljeno metodologijo. Izdelana je analiza že razvitih orodij, razvite so tudi dodatne funkcionalnosti za preoblikovanje podatkovnega modela, ki je delno skladen z zahtevami INSPIRE, v popolnoma skladen model. Na koncu je izdelan predlog postopkov za nadgradnjo modela, delno skladnega z INSPIRE, z dodatnimi INSPIRE hidrografskimi objekti iz nacionalnih podatkovnih baz.

Ilustrativna slika prokaza poplavnega območja na karti
1 / 2