Skoči do osrednje vsebine

Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo je eden od ključnih dejavnikov zagotavljanja dolgoročne produktivnosti gospodarstva in splošne odpornosti družbe. Z reformami in naložbami Načrta za okrevanje in odpornost podpiramo doseganje ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije in prispevamo k uresničevanju Evropskega zelenega dogovora.

S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bomo podprli izvedbo reform na področju energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti, izvedli ukrepe za boljše prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Prav tako bomo izvedli reforme in naložbe za izboljšanje kakovosti javnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda.