Skoči do osrednje vsebine

 • NAPA4CORE

  V teku

  Cilj ukrepa je izboljšati pomorsko in kopensko dostopnost pristanišč v Trstu in Kopru, ki se nahajata na Baltskem in Sredozemskem koridorju vseevropskega jedrnega omrežja.

 • CarEsmatic

  V teku

  Projekt bo pripomogel tudi k izboljšanju znanja glede potreb pri distribuciji električnih in hibridnih avtomobilov, da bodo predvsem sredozemska pristanišča lahko sledila trendom v avtomobilski industriji in se pripravila za sprejem tudi tovrstnega tovora.

 • Pilotni projekt je bil osredotočen na razvoj in vzpostavitev inovativnega logističnega koridorja za prevoz hlajenih svežih živilskih proizvodov iz Izraela v srednjo Evropo, katerega cilj je bil premik tovora s cest na železnico, da bi se skrajšal dobavni časa hlajenih izdelkov in zmanjšali stroški kopenskega prevoza.

 • GAINN4MOS

  Zaključen

  Gre za združen projekt številnih držav članic, ki prispeva k oskrbovanju pristanišč z utekočinjenim zemeljskim plinom (UZP) v Atlantiku in Sredozemlju.

 • ELEMED

  Zaključen

  Projekt v okviru iniciative »Pomorske avtoceste« se je osredotočil na oceno možnosti uvedbe oskrbe z električno energijo na kopnem in električnega pogona za ladje v vzhodnem Sredozemlju, in sicer pristanišča Koper in v okviru pobratenega projekta pristanišče Limassol (Ciper) ter grški pristanišči Killini in Pirej.

Iskalnik