Skoči do osrednje vsebine

Pilotni projekt je bil osredotočen na razvoj in vzpostavitev inovativnega logističnega koridorja za prevoz hlajenih svežih živilskih proizvodov iz Izraela v srednjo Evropo, katerega cilj je bil premik tovora s cest na železnico, da bi se skrajšal dobavni časa hlajenih izdelkov in zmanjšali stroški kopenskega prevoza.

Ukrep je zajemal pet dejavnosti, ki so pokrivale zasnovo in poskusno izvajanje novih logističnih in komercialnih shem za dostavo svežih živilskih proizvodov ter pilotne inovativne tehnologije za oskrbo z električno energijo na železnici. Poleg tega je bila izdelana poskusna IT platforma za podporo poslovnim in upravnim procesom dobave hlajenega blaga, promocijo in podporo trgovini B2B za ustvarjanje novih svežih živilskih tokov med EU in državami, ki niso članice EU.

Pilotni vlaki, natovorjeni s svežimi živili, so bili izvedeni na treh koridorjih iz Izraela v pristanišča Marseille Fos, Benetke in Koper. Ukrep je dopolnil pilot na dodatnem koridorju (Ciper – ostala Evropa), osredotočen na integracijo IT.

Projekt je pokazal, da bi bil prevoz svežih proizvodov s hladilnimi vagoni lahko izvedljiva možnost, ki bi privedla do okoljskih koristi in zmanjšanega tranzitnega časa.