Skoči do osrednje vsebine

Vlogo za sofinanciranje projektov v okviru IPE je mogoče vložiti le kot prijavo na ustrezen razpis Evropske komisije.

Program IPE upravlja Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje - CINEA. Vlagatelji morajo oddati svoj predlog v elektronski obliki prek elektronskega sistema predložitev prijav za financiranje in razpise do roka, ki je določen z razpisom. Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z razpisnimi pogoji in navodili Evropske komisije, z obveznimi prilogami. Prijave se oddajo v angleškem jeziku.

Obvezne priloge so tudi s strani nacionalnih organov potrjeni obrazci.

Kdo se lahko prijavi?

  • Ena ali več držav članic;
  • z dovoljenjem držav članic, kjer se projekt izvaja tudi mednarodne organizacije, javni ali zasebni organi, ustanovljeni v državi članici EU.

Informacije o razpisih IPE

Informacije o preteklih in odprtih razpisih IPE so na voljo na uradni spletni strani razpisa (v angleškem jeziku). Tam bodo prijavitelji našli vse potrebne smernice, obrazce in navodila za pripravo in oddajo svojih predlogov, ki jih morajo predložiti elektronsko preko sistema elektronske oddaje predlogov na portalu za financiranje in razpise Evropske komisije.

Nacionalni koordinator za področje prometa je Ministrstvo za infrastrukturo. Kadar Evropska komisija objavi nov razpis IPE za področje prometa, informacije v slovenskem jeziku objavimo na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI ter socialnih omrežjih ministrstva.