Skoči do osrednje vsebine

Digitalizacija pravosodja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Z ukrepi Digitalizacije pravosodja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost se bo zagotavljala večja dostopnost in prilagojenost pravosodja sodobnim načinom poslovanja, z večjo osredotočenostjo na posameznika. Pospešila se bo nujna nadaljnja digitalizacija storitev, kar bo pripomoglo k pospeševanju obravnavanja zadev, hitrejši in celovitejši izmenjavi informacij, uporabi varne in kvalitetne komunikacijske tehnologije za videokonference ter k enostavnemu dostopu do pravosodja za vse, ki v pravosodni sistem vstopajo (državljani, podjetja).

Na Ministrstvu za pravosodje v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je Svet EU potrdil julija 2021, v okviru ukrepa Digitalne preobrazbe javnega sektorja in javne uprave C2.K7, izvajamo naložbo Digitalizacija pravosodja - C2.K7.IN.

Cilj naložbe Digitalizacija pravosodja je izboljšati dostopnost pravosodja za podjetja in državljane. Z naložbo želimo pospešiti nadaljnjo digitalizacijo storitev in razvoj novih IT rešitev. Zagotovili bomo celovito izmenjavo informacij in pravne dokumentacije ter hitrejše reševanje sodnih postopkov. Z varno in kakovostno avdiovizualno opremo bomo izboljšali dostop za državljane in podjetja.

V okviru naložbe bomo skupaj z Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Državnim odvetništvom Republike Slovenije in Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije izvedli 12 projektov.

Vrednost naložbe je ocenjena na 12,51 milijona evrov, od tega predvidoma 10,31 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Naložba bo dokončana predvidoma do 30. junija 2026.

Logotip Evropska unija in Načrt za okrevanje in odpornost

Logotip Evropska unija in Načrt za okrevanje in odpornost