Skoči do osrednje vsebine

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.
Višina razpisanih sredstev: do vključno 2.466.875,34 evrov.
Rok za prijavo: od 6. 1. 2020 do 29. 4. 2020 do 23:59.

Razpisna dokumentacija

Kontakt

- INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si
- INFO točke KGZS (glej Prilogo 35)

Iskalnik