Skoči do osrednje vsebine

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.
Višina razpisanih sredstev: do vključno 2.466.875,34 evrov.
Rok za prijavo: od 6. 1. 2020 do 9. 6. 2020 do 23:59.

22. 5. 2020 - Nov rok za oddajo vloge: na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) in na podlagi Sklepa o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (Uradnem listu RS št. 74/2020) je rok za oddajo vloge na javni razpis 9. 6. 2020.

Razpisna dokumentacija

Kontakt

- INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si
- INFO točke KGZS (glej Prilogo 35)