Skoči do osrednje vsebine

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.
Višina razpisanih sredstev: do vključno 2.466.875,34 evrov.
Rok za prijavo: od 6. 1. 2020 do 27. 3 2020 do 23:59.

Razpisna dokumentacija

Kontakt

INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92
Fax.: 01 478 92 06
e-pošta: aktrp@gov.si

Iskalnik