Skoči do osrednje vsebine

Gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1B«

Rok za prijavo je potekel.

Gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1B« vključuje izvedbo protipoplavnih ukrepov na območjih:
- Ureditve Božne in Male vode na območju Polhovega Gradca,
- Ureditve v Dolenji vasi,
- Ureditve na območju Šujice.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Več na portalu javnih naročil

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.


Prispevek Skupnosti znaša 85 %.

Lastna udeležba RS znaša 15 %.