Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja v skladu z načrtom v okviru razvojnega področja pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente RRI – Raziskave, razvoj in inovacije (C3 K1), za ukrep Delovanje in upravljanje RRI sistema projekt Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah.

Namen in cilj javnega razpisa

Javni razpis je namenjen krepitvi podpornega okolja projektnih pisarn oziroma podpornega okolja na javnih raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: JRO), ki so pomemben del izvajanja aktivnosti, povezanih s prijavami na javne razpise in izvajanjem projektov centraliziranih programov EU, s poudarkom na razpisih in projektih Obzorja Evropa.

Cilj javnega razpisa je okrepitev vloge, položaja in uspešnosti slovenskih javnih raziskovalnih organizacij v okviru centraliziranih programov EU, pri čemer se bo izboljšalo podporno okolje za pripravo kakovostnih predlogov, okrepile kompetence zaposlenih v projektnih pisarnah oziroma v okviru podpornega okolja javnih raziskovalnih organizacij, hkrati pa se bo raven usposobljenosti potencialnih prijaviteljev bistveno okrepila, s čimer se bo obseg delovnih nalog ter potrebne podpore v okviru javnih raziskovalnih organizacij optimiziral.

Predmet javnega razpisa

V okviru javnega razpisa se bo :

  • podprlo do 4 konzorcije, ki jih tvorijo JRO. Pri tem bo posebna pozornost namenjena uravnoteženi sestavi konzorcijev, glede na njihove izkušnje, znanja in potrebe na področju zagotavljanja podpornega okolja,
  • kadrovsko okrepilo projektne pisarne oziroma osebe za izvajanje aktivnosti, povezanih s prijavami na razpise in izvajanjem projektov centraliziranih programov EU, tako da se bo izvedlo vsaj 20 zaposlitev v projektnih pisarnah JRO oziroma oseb, zadolženih za usklajevanje prijav in upravljanje projektov v okviru centraliziranih programov EU, pri čemer vsaka od sodelujočih javnih raziskovalnih organizacij izvede vsaj eno zaposlitev za polni delovni čas,
  • za vsako posamezno sodelujočo JRO se bo oblikoval načrt razvoja podpornega okolja projektnih pisarn, ki bo vključeval tudi analizo prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti (SWOT) ter bo temeljil na opisu aktualnega stanja (strukturno-organizacijskega, vsebinskega – npr. število projektnih prijav, število/delež pozitivno ocenjenih prijav, število/delež uspešnih prijav) ter opredelitvi prihodnjih ciljev in kazalnikov uspešnosti (KPI),
  • spodbujalo mreženje partnerjev znotraj konzorcija in med konzorciji, izmenjave znanj in dobrih praks, prenos dobrih praks iz in v Slovenijo,
  • izvedlo vsaj 131 dogodkov, ki bodo namenjeni krepitvi kompetenc in usposobljenosti osebja projektnih pisarn in drugih zadolženih za prijavo in upravljanje projektov centraliziranih programov EU ter informiranju, ozaveščanju in svetovanju JRO in raziskovalne skupnosti o možnostih in priložnostih v okviru centraliziranih programov EU,
  • vsi izbrani projekti bodo sodelovali pri vzpostavitvi skupnega repozitorija vseh projektov, kjer bodo na voljo javno dostopna gradiva, ustvarjena v času izvajanja projektnih aktivnosti, ki bodo namenjena nadaljnjemu prenosu znanja in dobrih praks,
  • okrepila se bo uspešnost prijav na centralizirane razpise EU ter predvsem uspešnost prijav na različne inštrumente okvirnega programa raziskave in inovacij EU Obzorje Evropa,
  • spodbujalo druge oblike sodelovanja in krepitve usposobljenosti podpornega okolja.

Kdo lahko sodeluje?

Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo vsaj tri (3) javne raziskovalne organizacije (JRO), ki so za namene prijave na javni razpis podpisale pismo o nameri (izjavo) za konzorcijsko sodelovanje pri javnem razpisu za aktivnosti krepitev projektnih pisarn.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je 5.117.390,00 EUR z vključenim DDV, od tega je iz Mehanizma za okrevanje in odpornost na razpolago do 4.975.652,30 EUR. Pripadajoči DDV se bo financiral iz integralnega proračuna Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija

Komplet razpisne dokumentacije

Pogosta vprašanja in odgovori

Kontakt

Vprašanja, vezana na javni razpis, lahko pošiljate na posebni elektronski naslov, ki smo ga vzpostavili z namenom komunikacije s potencialnimi prijavitelji app-noo.mizs@gov.si. Vaša vprašanja in naše odgovore bomo zbirali, objavljali in redno posodabljali na spletni strani.

Tel.: 01 478 4692