Skoči do osrednje vsebine

Delovna telesa vlade

Prilagodite izpis
Ponastavi
Naziv Ustanovitev
Delovna skupina "strukturna in regionalna politika"
5. 4. 2012
Delovna skupina "telekomunikacije, poštne storitve in storitve informacijske družbe"
29. 3. 2012
Delovna skupina "varnost in obramba"
29. 3. 2012
Delovna skupina "varstvo konkurence in državne pomoči"
29. 3. 2012
Delovna skupina "veterinarske in fitosanitarne zadeve"
29. 3. 2012
Delovna skupina "zakonodajne zadeve"
29. 3. 2012
Delovna skupina "znanost, razvoj in tehnologija"
29. 3. 2012
Delovna skupina "zunanji odnosi"
29. 3. 2012
Delovna skupina Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij
30. 5. 2019
Delovna skupina vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenija za izvajanje Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe
4. 7. 2019
Delovna skupina vlade za izvedbo pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov
4. 7. 2019
20. 6. 2019
14. 3. 2019
10. 1. 2019
9. 5. 2019
21. 2. 2019
Delovna skupina vlade za pripravo sistemskih sprememb zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč
12. 4. 2018
4. 4. 2019
29. 3. 2012
Delovna skupina za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, z dne 29. junija 2017
6. 7. 2017
Iskalnik