Skoči do osrednje vsebine

Strateški svet za prehrano

Predsednik vlade dr. Robert Golob je ustanovil Strateški svet za prehrano (svet). Njegova ključna naloga bo pripraviti predloge ukrepov za cenovno dostopno, varno in kakovostno hrano, ki bo čim manj škodljivo vplivala na zdravje ljudi, okolje in podnebje.

Naloge sveta

Strateški svet za prehrano bo med drugim pripravljal predloge in strokovne usmeritve za:

 • posodobitev nacionalnih prehranskih smernic, ki bodo sledile sodobnim zdravstvenim spoznanjem ter bodo v skladu s podnebnimi zavezami in cilji trajnostnega razvoja;
 • pripravo smernic za promocijo prehranjevanja z živili, ki temeljijo na trajnostni pridelavi in posodobljenih nacionalnih prehranskih smernicah;
 • osveščanje javnosti o potrebi po spremembi prehranjevalnih navad zaradi zdravstvenih, okoljskih in podnebnih vidikov;
 • nadgradnjo politik in strateških dokumentov na področju prehranske politike; za pripravo izhodišč za kmetijski sektor;
 • načrtovanje finančnih spodbud za pridelavo rastlin za neposredno prehrano ljudi;
 • manjšanje količine zavržene hrane in druge naloge.

Posamični cilji in strategije za njihovo doseganje bodo usklajevani medsektorsko, interdisciplinarno in z dokazi podprto. K razpravi bodo člani sveta lahko vabili tudi druge zunanje strokovnjake s specifičnimi znanji in kompetencami z različnih področij.

Sestava sveta

Strateški svet za prehrano trenutno sestavlja 19 članov različnih strok in sektorjev:

 • dr. Nataša Fidler Mis: Pediatrična klinika UKC LJ, Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, ter predavateljica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL),
 • Veronika Cukrov: Odvetniška družba Cukrov, kjer se primarno ukvarja z vprašanji energetskega prava, ki je močno povezano z okoljskimi vidiki prehrane,
 • dr. Boštjan Jakše: Boštjan Jakše, s. p., s področja prehrane je doktoriral na Biotehniški fakulteti UL,
 • dr. Tanja Kamin: Fakulteta za družbene vede UL, profesorica in vodja raziskovalnega centra za socialno psihologijo,
 • dr. Samo Kreft: Fakulteta za farmacijo UL, Katedra za farmacevtsko biologijo,
 • Nika Tavčar: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
 • dr. Andreja Vezovnik: Fakulteta za družbene vede UL, Katedra za medijske in komunikacijske študije,
 • dr. Ivan Eržen, zdravnik, specialist epidemiologije, strokovni direktor NIJZ,
 • dr. Jakob Leskovec, raziskovalec na Biotehniški fakulteti UL,
 • dr. Aleš Kuhar, agrarni ekonomist, predavatelj na Biotehniški fakulteti UL.
 • dr. Zlatko Fras, zdravnik, specialist kardiologije na UKC LJ,
 • Mojca Dolinar, klimatologinja, direktorica Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo Agencije Republike Slovenije za okolje,
 • Lilijana Mahne, promotorka lokalne samooskrbe, kmetija Mahne,
 • Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • dr. Boris Černilec, državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje,
 • Tatjana Buzeti, državna sekretarka na ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Uroš Vajgl, državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za okolje,
 • Azra Herceg, državna sekretarka na ministrstvu, pristojnem za zdravje, 
 • dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Svet vodi dr. Nataša Fidler Mis, univ. dipl. inž. živilske tehnologije ter mag. in dr. znanosti s tega področja.