Skoči do osrednje vsebine

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji sprejema razlage kolektivne pogodbe, ki pomenijo obvezen način uporabe njenih določb ter obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah in obveznostih, ki izvirajo iz Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Razlage so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je s svojim delom pričela v letu 2000.

Katere so pristojnosti Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji?

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji sprejema razlage Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in jih objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za koga so sprejete in objavljene razlage obvezne?

Sprejete in objavljene razlage so obvezne za vse podpisnike Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter za vse, za katere velja KPND.

Kdo lahko vloži predlog za razlago določbe Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji?

Vlogo za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti  v Republiki Sloveniji lahko podajo samo podpisniki Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Kaj mora vsebovati popolna vloga?

Popolna vloga mora vsebovati navedbo določb(e) KPND, za katero(e) je zaprošena razlaga, in obrazložen predlog razlage.

Kaj se zgodi z vlogo, ki je niso vložili podpisniki KPND, ali ki se ne nanaša na razlago določbe?

Vlogo v tem primeru komisija posreduje pristojnemu ministrstvu in o tem obvesti vlagatelja.

Sestava Komisije

Sedemčlansko komisijo imenujeta Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja sporazumno, in sicer tri člane imenuje Vlada na predlog ministra, pristojnega za javno upravo, tri člane pa imenujejo reprezentativni sindikati javnega sektorja. S soglasjem imenujeta predsednika komisije. Vsaka stran imenuje tudi namestnika, ki v primeru odsotnosti nadomešča posameznega člana. Namestnik ima v času odsotnosti člana vse pristojnosti in obveznosti člana.

Predsednica:

 • dr. Polonca Končar

Predstavnice in predstavniki vlade:

 • mag. Branko Vidič, član,
 • Mojca Ramšak Pešec, namestnica,
 • mag. Violeta Mašić, članica,
 • mag. Jerneja Pogorevc, namestnica,
 • Jožica Grom, članica,
 • Teja Torkar, namestnica.

Predstavnice in predstavniki reprezentativnih sindikatov:

 • Irena Ilešič Čujovič, SZSVS, članica,
 • Janez Turuk, SDZNS, namestnik,
 • Nadja Götz, SVIZ, članica,
 • Jadranka Zupanc, SVIZ, namestnica,
 • Jakob Počivavšek, KSS PERGAM, član,
 • Mitja Šuštar, GLOSA, namestnik.

Sekretarka komisije:

 • Jerneja Pogorevc.