Skoči do osrednje vsebine

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji sprejema razlage kolektivne pogodbe, ki pomenijo obvezen način uporabe njenih določb ter obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah in obveznostih, ki izvirajo iz Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Razlage so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je s svojim delom pričela v letu 2000.

Sestava Komisije

Sedemčlansko komisijo imenujeta Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja sporazumno, in sicer tri člane imenuje Vlada na predlog ministra, pristojnega za javno upravo, tri člane pa imenujejo reprezentativni sindikati javnega sektorja. S soglasjem imenujeta predsednika komisije. Vsaka stran imenuje tudi namestnika, ki v primeru odsotnosti nadomešča posameznega člana. Namestnik ima v času odsotnosti člana vse pristojnosti in obveznosti člana.

Predsednica:

 • dr. Polonca Končar

Predstavnice in predstavniki vlade:

 • Lidija Apohal Vučković, članica,
 • Mojca Ramšak Pešec, namestnica,
 • Štefka Korade Purg, članica,
 • mag. Branko Vidič, namestnik,
 • Andrej Verhovnik Marovšek, član,
 • Jožica Grom, namestnica.

Predstavnice in predstavniki reprezentativnih sindikatov:

 • Irena Ilešič Čujovič, SZSVS, članica,
 • Janez Turuk, SDZNS, namestnik,
 • Nadja Götz, SVIZ, članica,
 • Jadranka Zupanc, SVIZ, namestnica,
 • Jakob Počivavšek, KSS PERGAM, član,
 • Mitja Šuštar, GLOSA, namestnik.

Sekretarka komisije:

 • mag. Nastja Brelih.