Skoči do osrednje vsebine

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je posvetovalno telo ministra za zdravje, ki obravnava vprašanja s področja medicinske etike in deontologije ter daje soglasja, mnenja in pojasnila o posamičnih vprašanjih s tega področja. Pristojna je izključno za opredelitve o etičnih vprašanjih, ki so pomembna za poenotenje etičnih praks na nivoju države.

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko ima dolžnost izpolnjevati z zakonom določene pristojnosti in obenem vzdrževati etično poslanstvo zdravstva. V naši pristojnosti je ocenjevanje etične neoporečnosti zdravstvenih praks in zdravstvenih raziskav (znanstvenoraziskovalnih projektov s področja zdravstva, biomedicinskih raziskav, preskušanja zdravil, uporabe dopolnilnih tradicionalnih in alternativnih oblik diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije). Poleg tega oblikujemo tudi mnenja in soglasja s področja medicinske in zdravstvene etike. Naše poslanstvo je, da ob spoštovanju vseh moralnih in etičnih izročil zdravniškega poklica in zdravstvenih dejavnosti ter mednarodnih konvencij in deklaracij ščitimo življenja in dostojanstvo zdravljenih ali v raziskave vključenih bolnikov in posameznikov.

Predsednika in člane komisije imenuje minister za zdravje, in sicer med izkušenimi in uglednimi strokovnjaki s področja zdravstvenih, farmacevtskih, psiholoških, pravnih, filozofskih, socioloških in humanističnih strok ter laične skupnosti. Mandat komisije traja štiri leta in se po njegovem preteku lahko obnovi. Poleg nacionalne komisije delujejo tudi lokalne komisije za medicinsko etiko.

Uradna stališča komisije

Člani komisije

Predsednik

 • doc. dr. Božidar Voljč, dr. med., upokojenec

Člani

 • prof. dr. Borut Ošlaj, zaposlen na Univerzi v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: UL), Filozofska fakulteta, podpredsednik,
 • dr. Marjeta Zorman Terčelj, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (v
  nadaljnjem besedilu: UKCL), podpredsednica,
 • dr. Jože Balažic, zaposlen na UL, Inštitut Medicinske fakultete za sodno medicino (v nadaljnjem besedilu: ISM), član,
  v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. Armin Alibegović, zaposlen na ISM,
 • dr. Jadranka Buturović Ponikvar, zaposlena v UKCL, članica,
  v času njene odsotnosti jo nadomešča dr. Vesna Jankovič, zaposlena v UKCL,
 • dr. Matej Cimerman, zaposlen v UKCL, član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. Franc Jelenc, upokojenec,
 • dr. Roman Globokar, zaposlen v UL, Teološka fakulteta, (v nadaljnjem besedilu: TEOF), član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. Mateja Pevec Rozman, zaposlena na TEOF,
 • dr. Urh Grošelj, zaposlen v UKCL, član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča Meta Rus, zaposlena v Koprivec,
  družinska medicina d.o.o.,
 • mag. Franc Hočevar, upokojenec, član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča Franc Zalar, upokojenec,
 • dr. Matjaž Jeras, zaposlen na UL, Fakulteta za farmacijo, (v nadaljnjem besedilu: FFA), član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. Janja Zupan, zaposlena na FFA,
 • dr. Matjaž Jereb, zaposlen v UKCL, član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. Primož Gradišek, zaposlen v
  UKCL,
 • dr. Damjan Korošec, zaposlen v UL, Pravna fakulteta (v nadaljnjem besedilu: PF), član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. Marko Kambič, zaposlen v PF,
 • dr. Janek Musek, upokojenec, član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. Gregor Sočan, zaposlen na UL, Filozofska fakulteta,
 • dr. Eva Vrtačnik Bokal, zaposlena v UKCL, članica, v času njene odsotnosti jo nadomešča dr. Vesna Šalamun, zaposlena v UKCL,
 • dr. Pavel Poredoš, upokojenec, član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. Radovan Hojs, zaposlen v
  Univerzitetnem kliničnem centru Maribor,
 • Robert Kordič, zaposlen v UKCL, član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. Petja Fister, zaposlena v UKCL,
 • dr. Maja Rus Makovec, zaposlena v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: UPKL), članica,
  v času njene odsotnosti jo nadomešča dr. Mirjana Radovanovič, zaposlena v UPKL,
 • dr. Danica Železnik, zaposlena v Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, članica, v času njene odsotnosti jo nadomešča mag. Zdenka Mrak, zaposlena v UKCL,
 • Miha Oražem, zaposlen v Onkološkem inštitutu Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: OI), član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. Primož Strojan, zaposlena v OI,
 • dr. Peter Rus, zaposlen v Zdravstvenem domu Ribnica, član,
  v času njegove odsotnosti ga nadomešča Simona Repar Bornšek, zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana,
 • dr. Janez Kranjc, upokojenec, član, v času njegove odsotnosti ga nadomešča dr. Ana Vlahek, zaposlena v PF.

Dodatni strokovnjaki iz naslednjih področij za:

 • transfuziologijo: dr. Irena Bricl, zaposlena na Inštitutu za transfuzijsko medicino,
 • hematologijo: dr. Irena Preložnik Zupan, zaposlena v UKCL,
 • genetiko: dr. Vladka Čurin, zaposlena v Zavodu za transfuzijsko medicino,
 • dermatovenerologijo: dr. Mateja Dolenc Voljč, zaposlena v UKCL,
 • okulistiko: dr. Brigita Drnovšek Olup, zaposlena v UKCL,
 • dentalno medicino: dr. Matjaž Rode, upokojenec,
 • prehransko medicino: dr. Nada Rotovnik Kozjek, zaposlena v OI,
 • ortopedijo: dr. Rihard Trebše, zaposlen v UKCL,
 • fiziatrijo: dr. Zmago Turk, upokojenec,
 • nevrologijo: dr. David Vodušek, upokojenec,
 • otorinolaringologijo: dr. Irena Hočevar Boltežar, zaposlena v UKCL,
 • imunologijo: dr. Alojz Ihan, zaposlen v UKCL.

Kontaktne točke v kliničnih preskušanjih zdravil za uporabo v humani medicini

Udeleženec ali njegov zakonit zastopnik se lahko z vprašanji v zvezi s kliničnim preskušanjem zdravil, predvsem v primeru, ko udeleženec ali njegov zakonit zastopnik ocenita, da v odzivu raziskovalca ali glavnega raziskovalca nista prejela zadovoljivih pojasnil na svoja vprašanja, obrneta z vprašanji v zvezi s kliničnim preskušanjem zdravil na naslednje institucije:

Navodila za pripravo vlog za presojo etične ustreznosti raziskovalnih predlogov

Oddaja vloge v skladu z uredbo o kliničnih preizkušanjih prek sistema CTIS

Pristojni organ za izvajanje nalog odbora za etiko v skladu Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini je Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko.

Sponzorji kliničnih preskušanj se lahko do 31. januarja 2023 odločijo, da bodo svoje vloge za klinična preskušanja v skladu z Direktivo o kliničnih preskušanjih predložili z nacionalnim postopkom predložitve ali v skladu z uredbo o kliničnih preskušanjih prek sistema CTIS. Po 31. januarju 2023 bo vloge za klinična preskušanja možno oddati samo prek sistema CTIS.

Pri oddaji vlog je potrebno upoštevati določila Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini.