Skoči do osrednje vsebine

Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic izvaja nadzor nad ravnanjem vseh vej oblasti v naši državi ter nad morebitnimi posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov.

Varuh človekovih pravic se pri svojem delu ne omejuje samo na ugotavljanje neposrednih kršitev z ustavo zagotovljenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko ukrepa tudi ob ugotovljenih kršitvah nosilcev oblasti oziroma njihovih posegih v pravice posameznikov. Varuh obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravno varnost državljanov v Republiki Sloveniji.

Kot državni organ deluje samostojno in neodvisno, postopek pri varuhu človekovih pravic pa je neformalen in za stranke brezplačen.

Varuha človekovih pravic izvoli državni zbor na predlog predsednika republike za šest let.