Skoči do osrednje vsebine

Splošne informacije

Besedila na tej spletni strani so informativne narave.

Upoštevajte, da ta besedila nimajo pravne vrednosti.  Za pravne namene si oglejte besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije (EU).

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

Prosimo, da sproti preverjate na spletni strani Uradnega lista EU posodobljene dokumente.

Upoštevajte, da prečiščeno besedilo morda ne vsebuje zadnje spremembe zakonodaje, saj traja več tednov, da se posodobi.

Definicije pojmov

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Pojasnilo glede živalskih črev, obdelanega črevesja in svežih, neobdelanih živalskih črev:

 • Živalska čreva (animal casings) iz Odločbe Komisije 2003/779/ES ne spadajo pod tako imenovano obdelano črevesje (treated intestines), ker so kot taka izvzeta iz definicije mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi.
 • Obdelano črevesje (treated intestines), ki ne izpolnjuje pogojev iz Odločbe Komisije 2003/779/ES, in je namenjeno za uporabo kot sestavina živila, mora biti toplotno obdelano. Uvozi se lahko iz tretjih držav ali njihovih regij v skladu s pogoji, ki so določeni v Odločbi Komisije 2007/777/ES za mesne izdelke.
 • Sveža, neobdelana živalska čreva spadajo pod tako imenovano sveže meso in se lahko uvažajo iz tretjih držav ali njihovih regij v EU pod pogoji za sveže meso, ki so predpisani v Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010.

Uvozni pogoji

Uvoz živalskih črev (animal casings), ki se uporabljajo kot užitni ovoj (ovitek), je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Živalska čreva se lahko uvažajo samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz živalskih črev v EU.
 • Veterinarski pogoji za uvoz pošiljk živalskih črev so določeni v Direktivi Sveta 92/118/EGS.
 • Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz živalskih črev v EU in vzorec veterinarskega spričevala, ki mora spremljati pošiljko ob uvozu, sta objavljena v Odločbi Komisije 2003/779/ES.
 • Uvoz je dovoljen iz katere koli tretje države (razen v primeru veljavnosti zaščitne odločbe, ki prepoveduje uvoz), če pošiljko spremlja predpisano veterinarsko spričevalo.
 • Živalska čreva morajo biti proizvedena v obratih, ki so odobreni za izvoz v EU in so navedeni v seznamu odobrenih obratov za obdelane želodce, mehurje in samo čreva. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Pošiljko živalskih črev mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu iz Priloge IA k Odločbi Komisije 2003/779/ES. Spričevalo je delno spremenjeno z Odločbo Komisije 2007/240/ES, ki se nanaša na prvi del spričevala – nov standardni vzorec. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju veterinarskega spričevala so navedena v Odločbi Komisije 2007/240/ES.
 • Živalska čreva, pridobljena iz govedi, ovac ali koz, morajo izpolnjevati tudi pogoje glede BSE, ki so določeni v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta 999/2001/ES ter v Odločbi Komisije 2007/453/ES, ki še dodatno razvršča države ali regije v skladu z njihovim tveganjem za BSE. Potrdilo glede BSE iz Uredbe 999/2001 je potrebno priložiti k predpisanemu veterinarskemu spričevalu, lahko pa je tudi že vključeno v samo veterinarsko spričevalo.
 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz. 

Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013) s predpisanim dokumentom. 

Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - TRACES NT

Zakonodaja

Iskalnik