Skoči do osrednje vsebine

Splošne informacije

Besedila na tej spletni strani so informativne narave.

Upoštevajte, da ta besedila nimajo pravne vrednosti.  Za pravne namene si oglejte besedila, objavljena v Uradnem listu Evropske unije (EU).

Bodite pozorni, ker se lahko uvozni pogoji posodobijo zaradi sprememb zakonodaje ali določene politike.

Prosimo, da sproti preverjate na spletni strani Uradnega lista EU posodobljene dokumente.

Upoštevajte, da prečiščeno besedilo morda ne vsebuje zadnje spremembe zakonodaje, saj traja več tednov, da se posodobi.

Uvoz svežega mesa kopitarjev (Ungulates) za prehrano ljudi iz tretjih držav

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Meso: pomeni meso, kot je opredeljeno v točki 1.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Sveže meso: pomeni sveže meso, kot je opredeljeno v točki 1.10 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Drobovina: pomeni drobovino, kot je opredeljena v točki 1.11 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Mleto meso: pomeni mleto meso, kot je opredeljeno v točki 1.13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Proizvodni standardi

Sveže meso kopitarjev (Ungulates) za prehrano ljudi mora biti proizvedeno v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvozni pogoji veljajo za naslednje živalske vrste:  

 • BOV - sveže meso, vključno z mletim mesom, domačega goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci);
 • OVI - sveže meso, vključno z mletim mesom, domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus);
 • POR - sveže meso, vključno z mletim mesom, domačih prašičev (Sus scrofa);
 • EQU - sveže meso, razen mletega mesa, domačih enoprstih kopitarjev (konja (Equus caballus), osla (Equus asinus), in njunih križancev);
 • RUF - sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, gojenih nedomačih živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križan­ci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Sui­dae), in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae);
 • RUW - meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih nedomačih živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križan­ci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Sui­dae), in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae);
 • SUF - sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, gojenih nedomačih živali iz družine prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae);
 • SUW - sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih nedomačih živali iz družine prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae);
 • EQW - sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih enoprstih kopitarjev iz podroda zeber (Hippotigris).

Uvoz svežega mesa kopitarjev (Ungulates) za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Sveže meso kopitarjev (Ungulates) za prehrano ljudi se lahko uvaža samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz svežega mesa kopitarjev (Ungulates) v EU. Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz svežega mesa kopitarjev (Ungulates) v EU je objavljen v členu 3 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626. Uvoz pošiljk svežega mesa kopitarjev (Ungulates) za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če prihaja iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v EU v skladu s členom 14(a) Uredbe (EU) št. 206/2010. Tretje države, njihova ozemlja ali deli morajo biti navedeni v stolpcih 1, 2 in 3 preglednice v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, za katere v stolpcu 4 preglednice v delu 1 Priloge II obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki.
 • Tretja država izvoramora biti navedena glede na ustrezno vrsto tudi v Prilogi Sklepa Komisije 2011/163/EU o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države.
 • Sveže meso nekaterih kopitarjev (Ungulates) za prehrano ljudi mora izpolnjevati tudi določbe iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij. Potrebno je upoštevati tudi Odločbo Komisije 2007/453/ES, ki še dodatno razvršča države ali regije v skladu z njihovim tveganjem za BSE.
 • Sveže meso kopitarjev (Ungulates) za prehrano ljudi mora biti proizvedeno obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Pošiljko svežega mesa kopitarjev (Ungulates) mora, glede na živalsko vrsto, spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza uradnemu vzorcu, ki je določen v členu 7 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628. Za uvoz svežega mesa kopitarjev (Ungulates) se uporabljajo naslednji vzorci uradnih spričeval iz dela 2 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010: „BOV“, „OVI“, „POR“, „EQU“, „RUF“, „RUW“, „SUF“, „SUW“ in „EQW“. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju veterinarskega spričevala so navedena v Odločbi Komisije 2007/240/ES.
 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz mesa perutnine, ratitov in divjih ptic za prehrano ljudi iz tretjih držav

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Meso: pomeni meso, kot je opredeljeno v členu 2 točke 7 k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008.

Mehansko izkoščeno meso ali MIM: pomeni mehansko izkoščeno meso ali MIM, kot je opredeljeno v členu 2 točke 8 k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008.

Mleto meso: pomeni mleto meso, kot je opredeljeno v členu 2  točke 9 k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008.

Proizvodni standardi

Meso perutnine, ratitov in divjih ptic za prehrano ljudi mora biti proizvedeno v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvoz mesa perutnine, ratitov in divjih ptic za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Meso perutnine, ratitov in divjih ptic za prehrano ljudi se lahko uvaža samo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, navedenih v seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, odobrenih za uvoz mesa perutnine, ratitov in divjih ptic v EU. Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz mesa perutnine, ratitov in divjih ptic za prehrano ljudi v EU je objavljen v členu 4 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626. Uvoz mesa perutnine, ratitov in divjih ptic za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če prihaja iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v EU v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 798/2008. Tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenti morajo biti navedeni v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008.
 • Tretja država izvoramora biti navedena glede na ustrezno vrsto tudi v Prilogi Sklepa Komisije 2011/163/EU o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države.
 • Meso perutnine, ratitov in divjih ptic za prehrano ljudi mora biti proizvedeno obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Pošiljko mesa perutnine, ratitov in divjih ptic za prehrano ljudi mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza uradnemu vzorcu, ki je določen v členu 8 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628. Za uvoz mesa perutnine, ratitov in divjih ptic se uporabljajo naslednji vzorci uradnih spričeval iz dela 2 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008: „POU“, „POU-MI/MSM“, „RAT“, „RAT-MI/MSM“, „WGM“, „WGM-MI/MSM“. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju veterinarskega spričevala so navedena v Odločbi Komisije 2007/240/ES.
 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev ter gojenih kuncev za prehrano ljudi iz tretjih držav

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Divji leporidi: so divji kunci in zajci.

Proizvodni standardi

Meso divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev ter gojenih kuncev za prehrano ljudi mora biti proizvedeno v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvozni pogoji veljajo za naslednje živalske vrste: 

 • WL - meso divjih leporidov (kuncev in zajcev);
 • WM - meso divjih kopenskih sesalcev razen kopi­tarjev (Ungulates) ter leporidov;
 • RM - meso gojenih kuncev.

Uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev ter gojenih kuncev za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Meso divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev ter gojenih kuncev za prehrano ljudi se lahko uvaža samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev ter gojenih kuncev v EU. Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz mesa divjih leporidov, divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev (Ungulates) in leporidov, ter gojenih kuncev za prehrano ljudi v EU je objavljen v členu 5 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626. Uvoz mesa divjih leporidov, divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev (Ungulates) in leporidov, ter gojenih kuncev za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če prihaja iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v EU v skladu s členom 3 Uredbe Komisije (ES) št. 119/2009. Tretja država mora biti navedena v delu 1 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 119/2009.
 • Tretja država izvoramora biti navedena glede na ustrezno vrsto tudi v Prilogi Sklepa Komisije 2011/163/EU o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države.
 • Meso divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev ter gojenih kuncev za prehrano ljudi mora biti proizvedeno obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Pošiljko mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev ter gojenih kuncev za prehrano ljudi mora spremljati (glede na živalsko vrsto) predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza uradnemu vzorcu, ki je določen v členu 9 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/628. Za uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev ter gojenih kuncev se uporabljajo naslednji vzorci uradnih spričeval iz Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 119/2009: „WL“, „WM“ in „RM“. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju veterinarskega spričevala so navedena v Odločbi Komisije 2007/240/ES.
 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz mesnih izdelkov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi iz tretjih držav

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Mesni proizvodi: pomenijo mesne izdelke, kot so opredeljeni v točki 7.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Obdelani želodci, mehurji in čreva (intestines): pomenijo obdelane želodce, mehurje in čreva, kot so opredeljeni v točki 7.9 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Sem ne zapadejo čreva za klobase (casings)!

Proizvodni standardi

Mesni izdelki ter obdelani želodci, mehurji in čreva za prehrano ljudi morajo biti proizvedeni v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvoz mesnih izdelkov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Mesni izdelki ter obdelani želodci, mehurji in čreva za prehrano ljudi se lahko uvažajo samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz mesnih izdelkov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev v EU. Seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz mesnih izdelkov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev v EU je objavljen v členu 6 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626. Uvoz pošiljk mesnih izdelkov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi, razen črev za klobase (casings), v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v EU v skladu s členom 3(b) Odločbe 2007/777/ES. Vendar je uvoz pošiljk na soncu posušenih mesnih rezin (biltong/jerky) in pasteriziranih mesnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v EU dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v EU v skladu z delom 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES.
 • Tretja država izvoramora biti navedena glede na ustrezno vrsto tudi v Prilogi Sklepa Komisije 2011/163/EU o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države.
 • Za meso, pridobljeno iz goveda, ovc ali koz morajo izpolnjevati tudi ustrezne zahteve iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij. Potrebno je upoštevati tudi Odločbo Komisije 2007/453/ES, ki še dodatno razvršča države ali regije v skladu z njihovim tveganjem za BSE.
 • Mesni izdelki ter obdelani želodci, mehurji in čreva za prehrano ljudi morajo biti proizvedeni obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Pošiljko mesnih izdelkov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ustreza uradnemu vzorcu, ki je določeno v členu 11 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/628. Za uvoz nekaterih mesnih proizvodov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev v EU se uporablja vzorec uradnega spričevala iz Priloge III k Odločbi Komisije 2007/777/ES. Spričevalo pripravi in izda pristojni organ tretje države. Navodila o izpolnjevanju veterinarskega spričevala so navedena v Odločbi Komisije 2007/240/ES.
 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz mesnih pripravkov za prehrano ljudi iz tretjih držav

Definicije pojmov

Pogosto uporabljeni izrazi, ki jih uporabljamo in njihovo pojasnilo:

Tretje države: so države, ki niso države članice EU in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljajo pravila za trgovanje z živili živalskega izvora v EU.

Mesni pripravki: pomenijo mesne pripravke, kot so opredeljeni v točki 1.15 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Proizvodni standardi

Mesni pripravki za prehrano ljudi morajo biti proizvedeni v skladu s pogoji, določenimi v:

Uvozni pogoji

Uvoz mesnih pripravkov za prehrano ljudi iz tretjih držav v EU je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU.

 • Mesni pripravki za prehrano ljudi se lahko uvažajo samo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v seznamu tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz v EU. Seznami tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za uvoz mesnih pripravkov iz kopitarjev (Ungulates), perutnine, ter divjih leporidov, divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev in leporidov, ter gojenih kuncev v EU so objavljeni v členih 3, 4 in 21 (4. točka) k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/626.
  • Uvoz pošiljk mesnih pripravkov iz kopitarjev (Ungulates) za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v EU v skladu s členom 14(a) Uredbe (EU) št. 206/2010. Tretje države, njihova ozemlja ali deli morajo biti navedeni v stolpcih 1, 2 in 3 preglednice v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, za katere v stolpcu 4 preglednice v delu 1 Priloge II obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki.
  • Uvoz pošiljk mesnih pripravkov iz perutnine za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v EU v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 798/2008. Tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenti morajo biti navedeni v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I Uredbe (ES) št. 798/2008.
  • Uvoz pošiljk mesnih pripravkov divjih leporidov, divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev in leporidov, ter gojenih kuncev za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, ki so navedene v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009.
 • Tretja država izvoramora biti navedena glede na ustrezno vrsto tudi v Prilogi Sklepa Komisije 2011/163/EU o odobritvi načrtov za spremljanje ostankov, ki so jih predložile tretje države.
 • Mesni pripravki iz nekaterih kopitarjev (Ungulates) za prehrano ljudi morajo izpolnjevati tudi določbe iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij. Potrebno je upoštevati tudi Odločbo Komisije 2007/453/ES, ki še dodatno razvršča države ali regije v skladu z njihovim tveganjem za BSE.
 • Mesni pripravki za prehrano ljudi morajo biti proizvedeni v obratih, ki so odobreni za izvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije: Seznam po posameznih aktivnostih.
 • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk (MKT)

Uvoz živil živalskega izvora je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz. 

Prihod pošiljke živil živalskega izvora na MKT mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1013) s predpisanim dokumentom. 

Pošiljka živil živalskega izvora mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk proizvodov živalskega izvora - TRACES NT

Zakonodaja