Skoči do osrednje vsebine

Uvoz mesa (tudi mletega), mesnih izdelkov in mesnih pripravkov je dovoljen pod pogoji, ki so objavljeni v zakonodaji EU:

  • Tretja država, ki želi izvažati meso (tudi mleto), mesne izdelke in mesne pripravke v EU, mora biti navedena v seznamu držav, odobrenih za uvoz svežega mesa in mesnih izdelkov določenih vrst živali v EU. Pogoje glede uvoza mesa (tudi mletega) parkljarjev in kopitarjev določa Uredba Komisije (EU) št. 206/2010.
  • Meso (tudi mleto), mesni izdelki in mesni pripravki za uvoz v EU morajo biti proizvedeni v odobrenih obratih, navedenih v seznamu obratov (glede na vrsto živali), iz katerih je dovoljen  uvoz v EU. Seznami odobrenih obratov v tretjih državah so objavljeni na strani Evropske Komisije.
  • Tretja država mora izpolnjevati tudi nekatere zahteve v zvezi z javnozdravstvenim varstvom. Imeti odobren načrt nadzora nad ostanki škodljivih snovi, ki je objavljen v prilogi Sklepa Komisije (2011/163/EU, z vsemi spremembami), in izpolnjevati nekatere pogoje glede BSE iz Uredbe 999/2001/ES.
  • Poleg zgoraj navedenega je potrebno upoštevati še morebitne zaščitne odločbe, ki jih sprejme Komisija zaradi pojavov določenih bolezni v tretji državi ali drugih tveganj za zdravje ljudi.

Pošiljko mesa (tudi mletega), mesnih izdelkov in mesnih pripravkov mora spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, ki ga pripravi in izda pristojni organ tretje države na podlagi vzorca spričevala, ki je določen v zakonodaji EU (Uredba 206/2010/EU za parkljarje in kopitarje, Uredba 798/2008/ES za perutnino, Odločba EK 2007/777 za mesne izdelke, Odločba Komisije 2000/572/ES za mesne pripravke ter uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev, ki jih določa določa Uredba Komisije (ES) št. 119/2009.

Pošiljke živil živalskega izvora se lahko uvažajo le preko odobrenih mejnih kontrolnih točk (mejnih veterinarskih postaj, MVP), kjer vsako pošiljko pregleda uradni veterinar MVP.

Iskalnik