Skoči do osrednje vsebine

Razvojne regije niso pokrajine in nimajo neposredno voljenih predstavnikov, so pa v vsaki izmed dvanajstih razvojnih regij vzpostavljene institucije regionalne politike, ki opravljajo svoje poslanstvo in naloge po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Delovanje razvojnih regij

Organ odločanja je razvojni svet regije, v katerem so predstavniki občin, združenj gospodarstva in nevladnih organizacij. Najpomembnejše dokumente, regionalne razvojne programe in dogovore za razvoj regij potrjuje svet regije, ki ga sestavljajo župani vseh občin v regiji.

Strokovne institucije, ki izvajajo splošne razvojne naloge v regiji so regionalne razvojne agencije. Te pripravljajo, usklajujejo, spremljajo in vrednotijo regionalni razvojni program, dogovor za razvoj regije in regijske projekte. Nudijo strokovno in tehnično podporo delovanju razvojnega sveta regije ter sveta regije, oblikujejo regijsko razvojno mrežo in pogosto izvajajo tudi regijske projekte.

  • Evidenca regionalnih razvojnih agencij

    Regionalno razvojno agencijo izbere svet regije za programsko obdobje z javnim razpisom. Na podlagi sklepa razvojnega sveta regije lahko opravljajo splošne naloge v regiji tudi druge razvojne institucije v večinski javni lasti, naziv Regionalno razvojna agencija pa uporablja nosilna institucija.
    Seznami in evidence

Obvestila občinam