Skoči do osrednje vsebine

Sistem za izmenjavo podatkov nevarnih proizvodov (RAPEX)

RAPEX (Rapid alert system for dangerous non-food products) je informacijski sistem Evropske unije za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodi, ki predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.

Komu je namenjen?

RAPEX je sistem skupnosti, ki je namenjen predvsem inšpektorjem, saj jim omogoča, obveščanje o nevarnih proizvodih, ki so se našli na trgu skupnosti.

Kaj omogoča?

Sistem RAPEX omogoča, da potrošniki lahko preverijo, kateri nevarni proizvodi so bili odkriti na trgu skupnosti.

Hrana in krma, zdravila ter medicinski pripomočki niso zajeti v sistem RAPEX.

Kdaj proizvod ne ustreza varnostnim zahtevam?

Inšpektorji na podlagi letnih planov in na podlagi prijav opravijo preglede proizvodov z metodo vzorčenja. To pomeni, da se lastnosti proizvoda preveri v ustreznem laboratoriju. Iz poročila laboratorija je razvidno, če proizvod ustreza varnostnim zahtevam.

V primeru, da proizvod ne ustreza varnostnim zahtevam, je potrebno sprejeti ukrepe, da se prepreči nevarnost, ki jo proizvod predstavlja. Ti ukrepi so predvsem umik in odpoklic, to pomeni, da prodajalec proizvod umakne iz prodaje in pozove potrošnike, da vrnejo proizvod.

Kdo in kdaj se informacije o proizvodu priglasijo v sistem RAPEX?

Vsaka inšpekcija v skupnosti ima v primeru, da gre za sprejete ukrepe zaradi varnosti, obvezo, da informacije o tem proizvodu in sprejetih ukrepih priglasi Komisiji preko informacijskega sistema RAPEX. Inšpektor v takem primeru vnese informacije o proizvodu, o sprejetih ukrepih za preprečitev nevarnosti, razloge za nevarnost in druge informacije o proizvodu v sistem RAPEX.

Komisija na podlagi te priglasitve v RAPEX obvesti vse inšpekcije v skupnosti o ugotovitvah, nevarnosti, ki jo proizvod predstavlja in sprejetih ukrepih.

Slovenija je del tega sistema in v ta namen je bila v Sloveniji vzpostavljena interna struktura na dveh ravneh, ki jo sestavlja nacionalna RAPEX kontaktna točka, katera Evropski komisiji pošilja in od nje prejema vse informacije, ki se izmenjujejo preko RAPEX sistema, in nacionalna mreža, ki vključuje vse organe, odgovorne za varnost proizvodov v državi. V Sloveniji je kontaktna točka Tržni inšpektorat, nacionalno mrežo pa sestavljajo predvsem Finančna uprava za področje carine, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Inšpektorat za infrastrukturo, Tržni inšpektorat, Urad za kemikalije, Inšpektorat za notranje zadeve in Zdravstveni inšpektorat.

Omenjeni organi slovenski kontaktni točki pošiljajo in od nje sprejemajo uradna obvestila in odzive.

Koristne informacije

Iskalnik