Skoči do osrednje vsebine

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec na osnovi zakona izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Gre za skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s sinergijo:

  • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
  • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
  • omogočanja izbire zdravega načina življenja in
  • spodbujanja osebnostnega razvoja. 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu opredeljuje , da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja. To pa pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. 

Delodajalec mora načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu tudi v  izjavi o varnosti z oceno tveganja,  kar določa 27. točka 76. člena zakona.

Smernice promocije zdravja na delovnem mestu

  • Smernice so orodje oziroma pripomoček delodajalcem pri načrtovanju in izvajanju programov promocije zdravja na delovnem mestu. Pripravljene so na način, da delodajalca po posameznih korakih vodijo k pripravi načrta oziroma programa promocije zdravja za svojo organizacijo sam ali z delovno skupino. 
    Z njimi želimo tudi na delovnih mestih spodbujati prizadevanja, ki cenijo, podpirajo in omogočajo dobro zdravje in počutje, vključno z obvladovanjem psihosocialnih tveganj pri vseh zaposlenih. Ob tem je potrebna dejavna zavezanost delodajalcev, ki morajo zagotavljati zdrave organizacijske in okoljske razmere in zaposlenih, ki naj dejavno sodelujejo v programu promocije zdravja na delovnem mestu.
    Smernice in priporočila

Nacionalna spletna platforma za zdravje delavcev

Nacionalna platforma za zdravje delavcev  je namenjena delodajalcem, delojemalcem, strokovnjakom s področja zdravja pri delu ter ostali zainteresirani javnosti, saj vsebuje strokovne vsebine za posamezna področja, ki so najpogostejši vzrok za zdravstveni absentizem, dolgotrajni bolniški stalež, delovno invalidnost ter prezgodnje upokojevanje delavcev.

Na platformi so objavljene tudi navodila in priporočila za preprečevanje in omejitev širjenja okužb z virusom SARS-Cov2 v splošni in delovno aktivni populaciji, priporočila za varno in zdravo delo od doma ter druge splošne informacije v zvezi s covid-19. 

Spremljajoči dokumenti, v pomoč pri pripravi načrta promocije zdravja na delovnem mestu

Zdrava prehrana na delovnem mestu in jedilniki

Na Ministrstvu za zdravje na podlagi letnega programa sofinanciramo delo Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ). Na njihovi spletni strani lahko več preberete o projektih promocije zdravja na delovnem mestu.