Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev oziroma obnovitev dovoljenja in obveznost oddaje letnega poročila o opravljanju strokovnih nalog

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi opravljati strokovne naloge na področju varnosti pri delu, mora za to pridobiti dovoljenja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Organizacije, ki imajo dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, najpozneje do februarja za preteklo leto pripravijo letno poročilo o svojem delu. Neizpolnjevanje te obveznosti je lahko eden od razlogov za odvzem dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu.

Pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog

Minister, pristojen za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, dovoljenje za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:

  • obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju,
  • obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.

Minister, izda dovoljenje za sedem let.

Imetnik dovoljenja mora v 15 dneh obvestiti Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o vsaki spremembi, ki lahko vpliva na opravljanje strokovnih nalog, za katere je pridobil dovoljenje za delo, zlasti pa spremembe v zvezi s tehnično opremo in strokovnimi delavci. Imetnik dovoljenja mora Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mora posredovati letna poročila o nalogah, ki jih opravlja, najpozneje do konca februarja za preteklo leto.

Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, ki so navedeni v Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu.

Vpisnik organizacij z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog

V skladu z Zakona o varnosti in zdravju pri delu lahko delodajalec opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu poveri zunanjim službam, ki imajo dovoljenje za delo po tem zakonu, kadar teh nalog ne more zagotoviti s svojimi strokovnimi delavci.

Vse organizacije z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu so zbrane v vpisniku.

Vpisnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu vsebuje podatke o organizacijah, pravnih osebah in samostojnih podjetnikih posameznikih, ki opravljajo eno ali več vrst strokovnih nalog. Podatki iz vpisnika so javni.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko prične opravljati strokovne naloge z dnem vpisa v vpisnik.

Upravna taksa

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Letna poročila

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti