Skoči do osrednje vsebine

Oddaja letnega poročila (varnost in zdravje pri delu)

Letno poročilo lahko izpolnite in pošljete preko elektronskega obrazca, ki je dostopen z vašim uporabniškim imenom in geslom, na naslovu: https://isvzd.mddsz.gov.si. Na voljo so tudi navodila za uporabo informacijskega sistema.

Lahko pa izpolnite obrazce, ki so navedeni v nadaljevanju. Letno poročilo mora vsebovati naslednje vsebinske dele:

1. Splošne podatke o pravni ali fizični osebi

(izpolnite obrazec splošni (MS Word doc))

2. Podatke o izvajanju strokovnih nalog

V odvisnosti od vrste dovoljenja izpolnite priložene vprašalnike:

  • obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju - VPR-1 (MS Word doc)
  • obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme - VPR-2 (MS Word doc)

3. Predloge in pripombev zvezi z izvajanjem strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu (neobvezno).

Letno poročilo za preteklo leto mora biti dostavljeno najkasneje do konca februarja.