Skoči do osrednje vsebine

Kopalna voda v javnih bazenih je voda, ki jo istočasno ali v časovnem zaporedju uporabljata najmanj dve osebi, in mora izpolnjevati minimalne higienske zahteve, da je varna za kopanje.
Zaradi varstva pred nalezljivimi boleznimi je treba v vseh javnih bazenih opraviti ustrezno pripravo kopalne vode s pomočjo tehnoloških postopkov oziroma najmanj razkuževanje z rezidualnim učinkom (kloriranjem) in korekcijo pH-vrednosti.

Glede na pripravo kopalne vode se bazeni ločijo na konvencionalne bazene in biološke bazene. 

Konvencionalni bazen je bazen v katerem priprava kopalne vode poteka z razkuževanjem z rezidualnim učinkom.
Biološki bazen je bazen na prostem, v katerem priprava kopalne vode poteka prek naravnih bioloških procesov v ekosistemu mikroorganizmov, rastlin in avtohtonih majhnih živali, ki so lahko podprti s tehničnimi ukrepi.

Z namenom varovanja zdravja uporabnikov bazenov oz. kopališč na Ministrstvu za zdravje s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih urejamo kakovost kopalne vode v bazenih oz. minimalne higienske zahteve za kopalno vodo v bazenu in kopališč. 

O kakovosti vode v bazenu - navodila za uporabnike

Upravljalec mora uporabnike bazenov obveščati o kakovosti kopalne vode, zato mora:

 • na informacijskem mestu bazena oziroma bazenskega kopališča za vsak bazen namestiti obvestilo z informacijami o rezultatih laboratorijskih preskušanj z ugotovitvijo skladnosti za najmanj zadnje laboratorijsko preskušanje kopalne vode.
 • objaviti tudi podatke o pogostnosti odvzema vzorcev v posameznih bazenih ter
 • pojasnilo v zvezi z oceno skladnosti vzorca kopalne vode, in sicer: ali je kopalna vodna skladna, ali je kopalna voda neskladna z zahtevami pravilnika in še vedno primerna za kopanje in ali je kopalna voda neprimerna za kopanje.

Z namenom najboljšega higienskega reda za vse kopalce, je na osnovi pravilnika predpisan Higienski red na kopališčih.

Osnovna higienska pravila ravnanja za kopalce oziroma obiskovalce so:

 • Pred vstopom v bazen se vsakič oprhamo, tudi po uporabi stranišča;
 • Pred vstopom na kopališče oziroma bazen uporabimo stranišče;
 • Bazena ne uporabljamo, če imamo drisko ali smo jo imeli v zadnjem tednu;
 • Če smo negotovi glede drugega obolenja, upoštevamo navodila svojega zdravnika;
 • Izogibamo se požiranju kopalne vode, v vodo ne izkašljujemo, ne izpihujemo iz nosu, ne spiramo ust, ne izločamo urina in blata;
 • Opozorimo osebje, če opazimo v vodi ali na kopališču izbljuvke, iztrebke ali druga onesnaženja, ki tja ne sodijo; Ø Otroke pogosto vodimo na stranišče oziroma takoj, ko na to opozorijo;
 • Če je možno, naj bodo mali otroci v ločenih bazenih za male otroke;
 • Otroci morajo biti ves čas pod nadzorom;
 • Otroci do tretjega leta starosti morajo uporabljati kopalne plenice ali kopalke;
 • Otroku takoj zamenjamo plenico, ko je potrebno, na mestu, ki je za to določeno (ne na bazenski ploščadi);
 • Po iztrebljanju in pri previjanju otroku temeljito z milom umijemo zadnjico, prav tako tudi svoje roke;
 • V bazen ne vnašamo hrane in pijač in ne umazanih predmetov.

Minimalne higienske zahteve kopalnih vod v bazenu - navodila za upravljalce

Navodila, merila, priporočila na osnovi zahtev Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih 

Iskalnik