Skoči do osrednje vsebine

Kopalna voda v javnih bazenih je voda, ki jo istočasno ali v časovnem zaporedju uporabljata najmanj dve osebi, in mora izpolnjevati minimalne higienske zahteve, da je varna za kopanje.

Zaradi varstva pred nalezljivimi boleznimi je treba v vseh javnih bazenih opraviti ustrezno pripravo kopalne vode s pomočjo tehnoloških postopkov oziroma najmanj razkuževanje z rezidualnim učinkom (kloriranjem) in korekcijo pH-vrednosti.

Glede na pripravo kopalne vode se bazeni ločijo na konvencionalne bazene in biološke bazene. 

  • Konvencionalni bazen je bazen v katerem priprava kopalne vode poteka z razkuževanjem z rezidualnim učinkom.
  • Biološki bazen je bazen na prostem, v katerem priprava kopalne vode poteka prek naravnih bioloških procesov v ekosistemu mikroorganizmov, rastlin in avtohtonih majhnih živali, ki so lahko podprti s tehničnimi ukrepi.

Z namenom varovanja zdravja uporabnikov bazenov oziroma kopališč na Ministrstvu za zdravje s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih urejamo kakovost kopalne vode v bazenih oziroma minimalne higienske zahteve za kopalno vodo v bazenu in kopališč. 

O kakovosti vode v bazenu in navodila za uporabnike

Upravljalec mora uporabnike bazenov obveščati o kakovosti kopalne vode, zato mora:

  • na informacijskem mestu bazena oziroma bazenskega kopališča za vsak bazen namestiti obvestilo z informacijami o rezultatih laboratorijskih preskušanj z ugotovitvijo skladnosti za najmanj zadnje laboratorijsko preskušanje kopalne vode.
  • objaviti tudi podatke o pogostnosti odvzema vzorcev v posameznih bazenih ter
  • pojasnilo v zvezi z oceno skladnosti vzorca kopalne vode, in sicer, ali je kopalna vodna skladna, ali je kopalna voda neskladna z zahtevami pravilnika in še vedno primerna za kopanje in ali je kopalna voda neprimerna za kopanje.

Z namenom najboljšega higienskega reda za vse kopalce je predpisan Higienski red na kopališčih.

Minimalne higienske zahteve kopalnih vod v bazenu - navodila za upravljalce

Navodila, merila, priporočila na osnovi zahtev Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih;