Skoči do osrednje vsebine

Zdravo okolje je eden od ključnih pogojev za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje bolezni. Dejavniki tveganja so vezani na segmente iz širšega okolja, kot so: atmosferski zrak, voda in zemlja, na živila, vključno s pitno vodo, ter predmete splošne rabe, s katerimi smo v neposrednem stiku oziroma predstavljajo pomemben doprinos k ožjemu bivalnemu okolju.

Problematika podnebnih sprememb kot integralni del vplivov na okolje postaja vse pomembnejša. Klimatske spremembe že vplivajo na zdravje na različne načine. V veliki meri je zdravje ljudi odvisno od zadostne količine in zdravstveno ustrezne pitne vode in hrane, ustrezne nastanitve in dobrih socialnih pogojev. Spreminjajoča klima bo verjetno vplivala na vse te pogoje. Študije kažejo, da lahko pričakujemo večjo pogostost in moč izrednih vremenskih dogodkov: posebno vročinskih valov, suše in intenzivnih padavin; posledično več bolezni povezanih s hrano in vodo, bolezni, ki jih prenašajo različni prenašalci - vektorji, in več alergijskih težav v evropski regiji. Povezanost med okoljem in zdravjem ter preučevanje vplivov fizičnega okolja na zdravje prav zaradi tega vse bolj pridobiva na pomenu.

V prihodnje bomo morali več pozornosti posvetiti povezovanju podatkov o okolju med različnimi resorji, podatkov o zdravstvenem stanju in izdelavi analiz o vplivu okolja na zdravje. Epidemiološke študije namreč igrajo nenadomestljivo vlogo pri ocenjevanju vplivov na zdravje.