Skoči do osrednje vsebine

Krompirjevi bolhači so karantenski škodljivci, ki povzročajo škodo predvsem na krompirju. Ličinke delajo rove v gomolje oziroma korenike. Poškodbe imajo videz »brazgotin« na gomoljih krompirja. Najpomembnejša pot prenosa je s semenskim in jedilnim krompirjem iz držav, kjer so prisotni krompirjevi bolhači.

Foto: EPPO

Krompirjevi bolhači iz rodu Epitrix spp. so v Evropi prisotni na Portugalskem in v Španiji.

Vrste krompirjevih bolhačev:

  • Epitrix cucumeris (Harris) (angl. potato flea beetle)
  • Epitrix similaris Gentner (angl. potato flea beetle)
  • Epitrix subcrinita Leconte (angl. western potato flea beetle)
  • Epitrix tuberis Gentner (angl. tuber flea beetle)

Gre za zelo majhno žuželko, velikosti: 1,5-2 mm.

Prva najdba je bila uradno potrjena na Portugalskem v letu 2004, ko so našli vrsti Epitrix cucumeris na območju Azoresta in Madeire ter Epitrix similaris. Obe vrsti izvirata iz Severne Amerike. Leta 2008 so v Španiji (v Galiciji) našli vrsto E. similaris. V letu 2010 so na Irskem našli na listih krompirja simptome, ki so jih povzročili bolhači Epitrix spp. Krompir je bil uvožen iz Portugalske. V letu 2011 so na Nizozemskem javili o najdbi vrste E. similaris, za katero na podlagi monitoringa v letu 2012 zagotavljajo, da ni več prisoten. O najdbah krompirjevih bolhačev v ostalih delih Evrope doslej niso poročali.

V Severni Ameriki, od koder izvirajo krompirjevi bolhači, poznajo 5 vrst bolhačev iz rodu Epitrix (E. cucumeris, E. tuberis, E. hirtipennis, E. subcrinita, E. fuscula), kjer se odrasli bolhači prehranjujejo na listih in plodovih gostiteljskih rastlin, predvsem na krompirju, njihove ličinke pa na gomoljih. Do sedaj sta v Evropi znani le dve vrsti krompirjevih bolhačev in sicer E. similaris in E. cucumeris. V skladu s Sklepom Komisije 2012/270/EU (zadnja sprememba 2018/2/EU) v Sloveniji spremljamo 4 vrste bolhačev in sicer predvsem na njihovi glavni gostiteljski rastlini krompirju.

Natančno še ni znano, na kakšen način so bili krompirjevi bolhači zaneseni v Evropo. Najpomembnejša pot prenosa je s semenskim in jedilnim krompirjem. Čeprav Portugalska ni nikoli uvažala semenskega krompirja iz Kanade, je bolhač E. similaris prisoten na Portugalskem.

V Sloveniji smo do sedaj našli bolhače iz rodu Epitrix in sicer: E. atropae, E. pubescens in E. intermedia. Krompirjevih bolhačev, ki so predmet programa preiskave, ki ga izvajamo v zadnjih treh letih, v Sloveniji nismo zasledili.

  • Podatkovni list

    Navodila | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja EU

Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES

Izvedbeni sklep komisije 2012/270/ES z dne 16. maja 2012 glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrixcucumeris (Harris), Epitrixsimilaris (Gentner), Epitrixsubcrinita (Lec.) in Epitrixtuberis (Gentner) (UL L 132, 23. maj 2012)

  • Izvedbeni sklep komisije 2018/5/EUz dne 3. januarja 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede simpotomov organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) ter glede vzpostavitve zadevnih razmejenih območij (UL L 2, 5. januar 2018)
  • Izvedbeni sklep komisije 2016/1359/EU z dne 8. avgusta 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrixcucumeris (Harris), Epitrixsimilaris (Gentner), Epitrixsubcrinita (Lec.) in Epitrixtuberis (Gentner) (UL L 215, 10. avgust 2016)
  • Izvedbeni sklep komisije 2014/679/EU z dne 25. septembra 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede obdobja njegove uporabe in glede premeščanja v obrate za pakiranje gomoljev krompirja s poreklom z območij, razmejenih zaradi preprečevanja širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (UL L 283, 27. september 2014)