Skoči do osrednje vsebine

Agrarna in pašna skupnost sta skupnost fizičnih oziroma pravnih oseb. Razlikujeta se po tem, da gre pri agrarni skupnosti za lastniško skupnost, pri pašni skupnosti pa gre za interesno združenje, z namenom skupne paše.

Pašna skupnost

Pašna skupnost je skupnost fizičnih oziroma pravnih oseb, ki se povezujejo z namenom izvajanja skupne paše živali na skupnih pašnikih oziroma planini. Je ena od oblik kmetijskega gospodarstva.

Ustanovi se na podlagi pogodbe, v kateri se uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti članov pašne skupnosti ter pravila za vključitev novih članov oziroma zagotavljanje pravice do paše drugim pašnim interesentom.

Za vpis v register pašnih skupnosti mora pašna skupnost podati vlogo na krajevno pristojno upravno enoto. Upravna enota izda odločbo o vpisu v register pašnih skupnosti, ki ga vodimo na ministrstvu.

Agrarna skupnost

Agrarna skupnost je lastniška skupnost fizičnih oziroma pravnih oseb, katere člani so vpisani v zemljiško knjigo kot solastniki ali skupni lastniki nepremičnega premoženja. Zanjo velja, da ni pravna oseba, ima pa procesno sposobnost: biti stranka v sodnih, upravnih in drugih postopkih pred državnimi organi ali nosilci javnih pooblastil, razen v davčnih postopkih.

Agrarne skupnosti, ki so bile ustanovljene na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, se lahko preoblikujejo po Zakonu o agrarnih skupnostih in vpišejo v register agrarnih skupnosti, ki ga vodimo na ministrstvu.

Agrarna skupnost, ki se registrira po Zakonu o agrarnih skupnostih, po občnem zboru predloži vlogo za registracijo na krajevno pristojno upravno enoto. Upravna enota izda odločbo o vpisu v register agrarnih skupnosti.

Agrarna skupnost je ena od oblik kmetijskega gospodarstva in je upravičena za ukrepe, ki so namenjeni kmetijskim gospodarstvom.

Slovenske srenje kot izročilo in priložnost

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Združenjem predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, agrarnimi skupnostmi, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z agrarnimi skupnostmi, novembra 2021 izdalo poglobljeno monografijo »Slovenske srenje kot izročilo in priložnost«.

Zbornik na 285 straneh predstavlja pomen tradicije agrarnih skupnosti in njihovega ohranjanja v slovenskem prostoru.

Zbornik je bil izdan v tiskani obliki, možno pa je pridobiti tudi spletno brezplačno izdajo. Za različico zbornika v obliki PDF pišite na gp.mkgp@gov.si in ministrstvo vam bo digitalno različico posredovalo v najkrajšem možnem času.