Skoči do osrednje vsebine

Dvostranski odnosi in mednarodne organizacije

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu je pristojno za Francosko republiko, Kneževino Monako in Kraljevino Maroko.

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu v državah akreditacije predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo, varuje in uresničuje interese Republike Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb ter pospešuje in razvija prijateljske odnose in sodelovanje na vseh področjih.

Več informacij o dvostranskem sodelovanju Slovenije z državami akreditacije najdete na straneh Francija, Maroko in Monako.

Veleposlaništvo v Parizu je akreditirano tudi kot Stalna delegacija Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), hkrati pa pokriva tudi Mednarodno organizacijo za Frankofonijo in Mednarodni urad za razstave.

Slovenija v UNESCO

Stalna delegacija Slovenije pri UNESCO, skupaj s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, zastopa stališča Republike Slovenije na področjih v pristojnosti UNESCO.

Vloga Stalne delegacije RS je zagotoviti koordinacijo in prenos informacij med Sekretariatom UNESCO in vlado, ministrstvi ter vladnimi službami Republike Slovenije.

Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) ima 193 držav članic in 11 pridruženih članic. Slovenija je k UNESCO pristopila 27. maja 1992 kot 167. članica. Za potrebe volitev je uvrščena v drugo volilno skupino, programsko pa v evropsko in severnoameriško regijo. Republika Slovenija je država pogodbenica vseh UNESCO konvencij. 

Slovenija z uresničevanjem UNESCO poslanstva, prioritet in ciljev prispeva k uresničevanju ciljev Organizacije združenih narodov na globalnem nivoju in kot enakopravna članica sodeluje pri načrtovanju dela in upravljanju organizacije. Delovanje UNESCO in sodelovanje držav v tej organizaciji temelji na načelu intelektualne in moralne solidarnosti, ki še posebej zavezuje razvite države, zato z izvajanjem projektov pomoči določenim skupinam držav prispevamo k  izboljšanju stanja in usposobljenosti za njihovo delovanje. Vključevanje v UNESCO programe in aktivnosti pa neposredno vpliva tudi na povečanje obsega in kvalitete mednarodnega sodelovanja, pridobivanje novih informacij, znanja in izkušenj.

Slovenija je že vrsto let uspešna pri vsebinsko nišnih projektih in aktivnostih UNESCO: med najpomembnejšimi je Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco – IRCAI, center 2. kategorije na področju umetne inteligence pod okriljem UNESCO, ki ima trenutno sedež na Institutu Jožef Štefan v Ljubljani. Osredotoča se na delovanje na globalnem področju.

Več o delovanju Slovenije v programih UNESCO si preberite na strani Unescove označbe v Sloveniji.

Mednarodna organizacija za Frankofonijo

Mednarodna organizacija za frankofonijo (OIF) je bila ustanovljena 20. marca 1970 kot Agencija za kulturno in tehnično sodelovanje (ACCT) na podlagi konvencije, ki so jo 20. marca 1970 v Niameyu podpisali predstavniki 21 držav. Leta 2005 je bila preimenovana v Mednarodno organizacijo za frankofonijo in trenutno združuje 88 držav in vlad, od katerega je 54 polnopravnih članic, 7 pridruženih članic in 27 članic opazovalk.

Slovenija se je OIF pridružila leta 1999 v Monctonu kot ena izmed prvih treh držav opazovalk (skupaj s Češko in Litvo). Status opazovalke Sloveniji omogoča navzočnost na vrhih, na ministrskih zasedanjih ter na rednih zasedanjih Stalnega sveta za frankofonijo. Slovenija in njena diplomatska predstavništva vsako leto aktivno sodelujejo tudi v promocijskih, kulturnih in filmskih dogodkih, ki potekajo ob mednarodnem dnevu frankofonije, 20. marca.

OIF s svojo dejavnostjo podpira in razvija vrednote kot so mir, demokracija, človekove pravice, kulturna raznolikost, izobraževanje ter učenje francoščine kot orodja za doseganje teh ciljev.

Poslanstvo OIF je:

  • spodbujanje učenja in rabe francoskega jezika ter kulturne in jezikovne raznolikosti,
  • spodbujanje miru, demokracije in zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic,
  • podpiranje izobraževanja, usposabljanja, visokega šolstva in raziskav,
  • razvijanje gospodarskega sodelovanja v službi trajnostnega razvoja.

OIF izvaja večstransko frankofonsko sodelovanje skupaj s Parlamentarno skupščino frankofonije (APF) in štirimi izvajalci: Agence universitaire de la Francophonie (AUF), TV5MONDE, Mednarodnim združenjem frankofonskih županov (AIMF) in Univerzo Senghor v Aleksandriji.

Partnerski memorandum o nacionalni frankofonski pobudi

Slovenski frankofonski poslovni forum (FFA) je bil ustanovljen januarja 2004 in sodi v evropsko regijsko skupino. Njegovo poslanstvo temelji na razvoju ekonomske, industrijske in tehnološke menjave znotraj gospodarskega (ekonomskega) frankofonskega univerzalnega prostora, izboljšanju ekonomskega sodelovanja med Slovenijo in državami, v katerih že obstajajo nacionalni odbori (društva). FFA je namenjen podpiranju sodelovanja med slovenskimi podjetniki in podjetniki znotraj ekonomskega frankofonskega prostora, posredovanju gospodarskih informacij podjetnikom s strani mednarodnega izvršilnega organa FFA, organiziranju poslovnih forumov in izobraževalnih programov v sodelovanju z mednarodnim sekretariatom FFA in domačimi institucijami.

Mednarodni urad za razstave

Glavni namen Mednarodnega urada za razstave (BIE), ki šteje 170 članic, je organizacija Svetovnih razstav EXPO.

Slovenija je aktivna članica BIE vse od včlanitve leta 2004. Do sedaj se je Slovenija udeležila več mednarodnih razstav, in sicer EXPO Lizbona 1998, Hannover 2000, EXPO Shanghai 2010, New Delhi 2014, Milano 2015 in EXPO Dubai 2020.