Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Ministrstvo, pristojno za okolje, je odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje ob sprejemanju državnih prostorskih načrtov.

2021

13 – Občina Kamnik: Občinski podrobni prostorski načrt KA 112 – odločitev z dne 20. 7. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

12 – Občina Ormož: Občinski podrobni prostorski načrt za Ekonomsko-poslovno cono Ormož – odločitev z dne 15. 7. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika datoteke)

11 – Občina Poljčane: Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Skrbinjek – odločitev z dne 14. 7. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika datoteke)

10 – Mestna občina Novo mesto: Občinski podrobni prostorski načrt Novi trg– odločitev z dne 8. 7. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika datoteke)

9 – Občina Sežana: Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Sežana jugozahod – odločitev z dne 11. 6. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

8 – Občina Litija: Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka – odločitev z dne 8. 6. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

7 – Občina Kamnik: Občinski podrobni prostorski načrt KA-104 – odločitev z dne 4. 6. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

6 – Občina Hrastnik: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik– odločitev z dne 3. 6. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

5 –Mestna občina Kranj: Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja KR 01 Kranj Labore – odločitev z dne 18. 3. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

4 –Občina Ajdovščina: Občinski podrobni prostorski načrt za več stanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini – odločitev z dne 17. 3. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

3 – Mestna občina Kranj: Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje – odločitev z dne 3. 3. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika datoteke)

2 – Občina Slovenska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Brumec – odločitev z dne 1. 3. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi

1 – Mestna občina Novo mesto: Občinski podrobni prostorski načrt Športno-rekreacijski park Češča vas – odločitev z dne 13. 1. 2021: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika datoteke)

2020

9 – Občina Hoče-Slivnica: Občinski podrobni prostorski načrt za del območja HO 14/2 v k.o. Spodnnje Hoče – Log center – odločitev z dne 9. 12. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika datoteke)

8 – Občina Hrastnik: Občinski podrobni prostorski načrt za Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik – odločitev z dne 16. 11. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika datoteke)

7 – Občina Sevnica: Spremembe in dopolnitve št. 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono on HE Boštanj – odločitev z dne 17. 9. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika datoteke)

6 – Mestna občina Celje: Občinski podrobni prostorski načrt za območje CI-6 Teharje – odločitev z dne 13. 7. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika datoteke)

5 – Občina Rogaška Slatina: Občinski podrobni prostorski načrt za območje P3 z okolico ZD 7 – odločitev z dne 6. 7. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi

4 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 in dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672) – odločitev z dne 31. 3. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika datoteke)

3 – Občina Prevalje: Občinski podrobni prostorski načrt za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži – odločitev z dne 23. 3. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi (dostopna oblika datoteke)

2 – Občina Slovenska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za širitev industrijske cone Impol – odločitev z dne 24. 1. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi  (dostopna oblika datoteke)

1 – Občina Krško: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta nuklearne elektrarne Krško za prostorsko ureditev skupnega pomena – odločitev z dne 3. 3. 2020: Vplivi plana so sprejemljivi

2019

6 – Mestna občina Ljubljana: Občinski podrobni prostorski načrt 147 Območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti – odločitev z dne 18. 10. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

5 – Občina Izola: Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje Kajuhova – Hudournik Morer – odločitev z dne 6. 8. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

4 – Občina Ilirska Bistrica: Občinski podrobni prostorski načrt za turistično središče Sviščaki – odločitev z dne 5. 7. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

3 - Občina Šentjur: Občinski podrobni prostorski načrt Industrijske cone Šentjur ŠE 119 - odločitev z dne 9. 5. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

2 - Mestna občina Ljubljana: Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za območje urejanja VM 3/1 - Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 - Vič - odločitev z dne 22. 1. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi

1 - Mestna občina Maribor: Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Pobrežje - odločitev z dne 22. 1. 2019: Vplivi plana so sprejemljivi