GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Živali potrebujejo za svojo rast, razvoj in vzdrževanje življenjskih funkcij varno in kakovostno krmo. S stališča dobrobiti je varnost krme pomembna za vse vrste živali, še posebej pa je pomembna za živali, ki vstopajo v prehransko verigo človeka. Podobno kot to velja za hrano tudi krma ne sme vsebovati snovi, ki bi lahko imele škodljive vplive na njihovo zdravje ali zdravje ljudi.