Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sloveniji je sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) dobro razvit, nadpovprečne rezultate pa dosegamo na področju javnih storitev. Vlagamo v digitalizacijo družbe in podjetništva, v digitalno rast, izobraževanje za digitalno družbo ter spodbujamo inovativno in intenzivno uporabo IKT in interneta na vseh razvojnih področjih. Z izgradnjo širokopasovne infrastrukture pa bomo do leta 2020 praktično vsem gospodinjstvom zagotovili dostop do sodobne komunikacijske infrastrukture.

Zavezali smo se, da bomo s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristili razvojne priložnosti IKT in interneta ter postali napredna digitalna družba in referenčno okolje za inovativne pristope pri uporabi digitalnih tehnologij. Vlagali bomo v digitalizacijo družbe in podjetništva, v digitalno rast, v izobraževanje za digitalno družbo ter spodbujali inovativno in intenzivno uporabo IKT in interneta na vseh razvojnih področjih. 

V strateških dokumentih razvoja informacijske družbe predvidevamo ukrepe za odpravo največjih razvojnih vrzeli za hitrejši razvoj digitalnega podjetništva, večjo konkurenčnost IKT-industrije, splošno digitalizacijo, razvoj digitalne infrastrukture, gradnjo širokopasovne infrastrukture, izboljšanje kibernetske varnosti in razvoj vključujoče informacijske družbe.

Digitalna enakopravnost

Postavili smo strateški načrt za sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture s pomočjo javnih sredstev. Naš cilj je 96 % gospodinjstev do leta 2020 zagotoviti širokopasovni dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s, preostalim gospodinjstvom pa z vsaj 30 Mb/s. S sofinanciranjem gradnje širokopasovne infrastrukture na področjih, na katerih ni tržnega interesa, bomo podeželskemu prebivalstvu omogočili dostop do sodobne komunikacijske infrastrukture in zelo hiter dostop do interneta. Prebivalci na podeželju bodo prišli do enakopravnih možnosti za vključevanje v sodobno digitalno družbo, s tem pa bomo vzpostavili pogoje za oživitev podeželja in za enakomeren razvoj.

Kibernetska varnost

Tudi v Sloveniji se soočamo s kompleksnimi varnostnimi izzivi, saj so v sodobni družbi vsa področja odvisna od informacijsko-komunikacijskih sistemov. Razvoj digitalizacije bo to odvisnost le še povečeval. Medsebojna povezanost sistemov pomeni, da ima ranljivost enega lahko posledice na delovanje preostalih. V Strategiji kibernetske varnosti smo zato določili ukrepe za vzpostavitev celovitega nacionalnega sistema za zagotavljanje visoke ravni informacijske varnosti. Področje informacijske varnosti smo tudi sistemsko uredili z določitvijo pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost, nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost in odzivnega centra za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave.

Sočasno bomo dejavno podpirali raziskave in razvoj na področju informacijske varnosti ter s tem pomagali pri zmanjševanju razkoraka med naraščajočimi potrebami po strokovnjakih s tega področja in njihovo trenutno razpoložljivostjo.

Iskalnik