Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji je sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) dobro razvit, nadpovprečne rezultate pa dosegamo na področju javnih storitev. Vlagamo v digitalizacijo družbe in podjetništva, v digitalno rast, izobraževanje za digitalno družbo ter spodbujamo inovativno in intenzivno uporabo IKT in interneta na vseh razvojnih področjih. Z izgradnjo širokopasovne infrastrukture pa bomo do leta 2020 praktično vsem gospodinjstvom zagotovili dostop do sodobne komunikacijske infrastrukture.

Zavezali smo se, da bomo s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristili razvojne priložnosti IKT in interneta ter postali napredna digitalna družba in referenčno okolje za inovativne pristope pri uporabi digitalnih tehnologij. Vlagali bomo v digitalizacijo družbe in podjetništva, v digitalno rast, v izobraževanje za digitalno družbo ter spodbujali inovativno in intenzivno uporabo IKT in interneta na vseh razvojnih področjih. 

V strateških dokumentih razvoja informacijske družbe predvidevamo ukrepe za odpravo največjih razvojnih vrzeli za hitrejši razvoj digitalnega podjetništva, večjo konkurenčnost IKT-industrije, splošno digitalizacijo, razvoj digitalne infrastrukture, gradnjo širokopasovne infrastrukture, izboljšanje kibernetske varnosti in razvoj vključujoče informacijske družbe.

Digitalna enakopravnost

Postavili smo strateški načrt za sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture s pomočjo javnih sredstev. S sofinanciranjem gradnje širokopasovne infrastrukture na področjih, na katerih ni tržnega interesa, bomo prebivalcem na podeželju omogočili dostop do sodobne komunikacijske infrastrukture in zelo hiter dostop do interneta. Vsi prebivalci bodo imeli enake možnosti za vključevanje v sodobno digitalno družbo, s tem pa bomo vzpostavili tudi pogoje za oživitev podeželja in enakomeren razvoj. Naš cilj je 96 % gospodinjstev zagotoviti širokopasovni dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s, preostalim gospodinjstvom pa s hitrostjo vsaj 30 Mb/s.