Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Popis osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil skupaj s tržnim inšpektoratom

  Ob popisu osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil je 12. septembra 2023 nadzor opravljal tudi Tržni inšpektorat. Rezultati popisa, ki razkrivajo ponovno znižanje povprečnih vrednosti najcenejših izdelkov pri posameznih trgovcih, so objavljeni na spletnem mestu Primerjaj-cene.si.

 • Vrednosti povprečne najcenejše osnovne in razširjene košarice znova nižji

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 29. avgusta 2023. Rezultati popisa so pokazali ponovno znižanje povprečnih vrednosti osnovne in razširjene košarice, ki sta dosegli najnižjo vrednost do sedaj. Vrednosti obeh košaric sta se znižali za več kot 1,5 evra.

 • Vrednosti povprečne najcenejše osnovne in razširjene košarice sta se znova znižali

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 16. avgusta 2023. Rezultati popisa so pokazali ponovno znižanje povprečnih vrednosti osnovne in razširjene košarice, ki sta dosegli najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja.

 • Razlike v najnižjih vrednostih košaric med posameznimi trgovci najnižje do sedaj

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 31. julija 2023.

 • Povprečni vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice znova dosegli najnižjo vrednost

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 18. julija 2023. Rezultati popisa razkrivajo ponovno znižanje povprečnih vrednosti košaric. Vrednosti obeh košaric, tako osnovne kot tudi razširjene, sta se znižali za približno štiri odstotke.

 • Za elektronsko izmenjavo podatkov pri poročanju o porabi energentov na voljo tudi brezplačna rešitev

  Javna agencija SPIRIT Slovenija pojasnjuje, da je bil način elektronske izmenjave podatkov za namen izvajanja nadzora v okviru finančnih pomoči za omilitev posledic energetske krize v gospodarstvu usklajen in predpisan v zadevnem zakonu. Operaterji in dobavitelji lahko elektronsko izmenjavo podatkov posredujejo skozi lasten vmesnik ali uporabijo katero izmed rešitev na trgu.

 • Pri zadnjem popisu živil znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne in razširjene košarice

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 4. julija 2023. Rezultati popisa košaric razkrivajo, da sta se povprečni vrednosti obeh košaric, to je najcenejše osnovne in razširjene košarice znižali za skoraj 4 evre.

 • Za blažitev posledic energetske krize novih 10 milijonov evrov ugodnih posojil

  Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa Krizno likvidnostni kredit P7E 2023 razpisuje 10 milijonov evrov likvidnostnih posojil. Posojila so namenjena podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

 • Država podpira slovensko gospodarstvo pri soočanju z globalnimi izzivi

  Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ocenjujemo, da so vladni ukrepi za odpornost slovenskega gospodarstva v času zdravstvene in energetske krize dosegli svoj namen in slovensko gospodarstvo podprli pri spopadanju z globalnimi izzivi. Slovensko gospodarstvo je nadpovprečno izvozno naravnano, zato bolj občuti težave, s katerimi se trenutno spopadajo vse naše večje trgovinske partnerice.

 • 109. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s čimer spreminja trošarino za neosvinčeni bencin, plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje. Sprejela je spremembo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

 • Tokrat prvič tudi popis cen razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil

  Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil z dne 22. junija 2023. Prvič so objavljeni tudi rezultati popisa razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil. Povprečna vrednost najcenejše nove razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil znaša 55,56 evra.

 • Konec julija rok za izpolnitev obveznosti elektronske izmenjave podatkov operaterjev in dobaviteljev

  Vsi operaterji in dobavitelji za električno energijo, zemeljski plin in tehnološko paro, vključno s posrednimi dobavitelji, morajo do 31. julija 2023 urediti pravilno delujoče aplikacijske vmesnike za izmenjavo podatkov o količini in ceni energenta za upravičence, ki so oddali vlogo na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

 • 103. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, sprejela spremembe Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter sklenila, da nameni prispevek Mednarodnemu odboru Rdečega križa za nujno humanitarno pomoč Sudanu.

 • Naslednja dva tedna višje cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja

  Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 20. junija 2023 do vključno ponedeljka 3. julija 2023, znašale 1,424 evra za liter bencina, 1,461 evra za liter dizelskega goriva in 1,040 evra za liter kurilnega olja.

 • Nadaljevanje fizičnih popisov cen 15 osnovnih skupin živil

  Z junijem se nadaljuje popis maloprodajnih cen živil pri šestih največjih prehrambnih trgovcih v Sloveniji. V košarico najcenejših živil je ponovno vključenih 15 osnovnih skupin živil, v nadaljevanju pa se bo spremljala tudi razširjena košarica z 29 kategorijami izdelkov.

 • Do konca leta gospodarstvu na voljo 258 milijonov evrov povratnih sredstev

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj s SID banko do konca leta omogoča 158 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov. Predvidoma jeseni pa nameravamo vzpostaviti nov sklop posojil v višini 100 milijonov evrov za podjetja, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza.

 • Minister Han pozval SIJ d.d. k premisleku o izplačilu dividend in uvedel nadzor hčerinskih podjetij

  Minister za gospodarstvo, turizme in šport Matjaž Han je danes na podlagi prejetih informacij o možnem izplačilu dividend družbe SIJ d.d. pozval družbo Slovensko industrijo jekla, da njegove hčerinske družbe prejeto pomoč vrnejo, če bo prišlo do izplačila dividend.

 • Od 1. julija kontrola cen kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov

  S ciljem spremljanja cenovnih dogajanj v prehranski verigi je bila danes izdana Odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov. Z ukrepom želi Vlada RS spremljati, analizirati in kontrolirati gibanje cen določenih proizvodov v prehranskem sektorju.

 • Ukrep znižane stopnje davka na dodano vrednost se izteka

  Ukrep znižanja stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo se na podlagi veljavnega zakona izteče 31. maja 2023 in ne bo podaljšan, saj je bil ukrep sprejet z namenom znižanja visokih cen energentov v času zadnje ogrevalne sezone, ko so bile razmere na trgu energentov še posebej zaostrene. Vlada dr. Roberta Goloba se je s takšnimi ukrepi uspešno odzvala na zaostrene energetske razmere v lanskem letu.

 • Video

  51. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter sklep o uskladitvi pokojnin. Odločila je, da se upravičeni stroški intervencij v neurjih v severovzhodni Sloveniji povrnejo občinam.