Skoči do osrednje vsebine

103. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, sprejela spremembe Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter sklenila, da nameni prispevek Mednarodnemu odboru Rdečega križa za nujno humanitarno pomoč Sudanu.

Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.

Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja USD/EUR, tako dobljeni modelski ceni mineralnega naftnega derivata se nato doda še dodatek za bio-komponento v eurih/liter (Δt (Bio-)), ki se izračuna posebej za mineralne bencine in posebej za mineralni dizel. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in 14-dnevnega povprečja cen biogoriv.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Zaradi razmer na trgu bencinskega in dizelskega goriva je vlada v letu 2022 sprejela dve spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, s katerima je v okviru blaženja draginje za motorni bencin in dizel začasno uveljavila oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Cene za motorni bencin in dizel, ki se kot naftna derivata prodajata na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah izven avtocest in hitrih cest, določa Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Pri določanju prispevka na dobavljeno energijo se Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov upošteva zgolj za dobavljeno energijo za motorni bencin in ne tudi za dizel, kar pomeni, da oprostitev prispevka za motorni dizel ni veljala na avtocestah in hitrih cestah, medtem ko je oprostitev prispevka za dizel veljala na vseh cestah.

Ker so se razmere na trgu spremenile do te mere, da ta začasni ukrep ni več upravičen, je treba oprostitev odpraviti in za podporo oziroma spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zopet zagotoviti plačevanje namenskega prispevka za dobavljeno energijo tudi za dizel na avtocestah in hitrih cestah.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Vlada bo namenila prispevek Mednarodnemu odboru Rdečega križa za nujno humanitarno pomoč Sudanu v višini 300 tisoč evrov iz proračuna Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Sudan se od 15. aprila 2023 sooča z oboroženimi spopadi med vojsko in paravojaškimi silami. Ob tem je umrlo preko tisoč ljudi, več kot pet tisoč jih je ranjenih, povečuje se število notranje izseljenih oseb in beguncev. Že pred spopadi je humanitarno pomoč potrebovala tretjina prebivalstva Sudana, sedaj je število narastlo na 24,6 milijona, kar predstavlja več kot polovico prebivalstva. V Kartumu in Darfurju je v sedanjih razmerah humanitarno delovanje oteženo, zaradi česar pomoč zagotavljajo predvsem lokalne nevladne organizacije ter Rdeči križ in Rdeči polmesec. Dodatno težavo povzročajo kontinuirani napadi na humanitarne delavce in plenjenje pomoči.

Prispevek Slovenije za nujno humanitarno pomoč Sudanu upošteva tudi zunanjepolitične prioritete Republike Slovenije na področju multilateralnega sodelovanja, med drugim bodoče članstvo Republike Slovenije v Varnostnemu svetu OZN 2024–2025.

Vir: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve