Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 103. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Humanitarni prispevek Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) za nujno humanitarno pomoč Sudanu, Predlagateljica: ministrica za zunanje in evropske zadeve

2. Predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, predlagatelj: minister za okolje, podnebje in energijo    Gradivo

3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, predlagatelj: minister za okolje, podnebje in energijo    Gradivo