Skoči do osrednje vsebine

V obeh košaricah povprečno polovica izdelkov slovenskega porekla

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 9. oktobra 2023. Rezultati popisa razkrivajo znižanje povprečnih vrednosti osnovne košarice 15 osnovnih živil za približno 4 odstotke in znižanje vrednosti razširjene košarice 28 osnovnih živil za 3 odstotke.

Izdelkov slovenskega porekla je v osnovni košarici od 40 do 67 odstotkov, v razširjeni košarici pa od 32 do 64 odstotkov, odvisno od posameznega trgovca.

Povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil je dosegla najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja ter znaša 24,11 evra, kar je za več kot 4 odstotke (1,09 evra) nižja vrednost v primerjavi s prejšnjim popisom 26. septembra 2023, ko je njena vrednost znašala 25,20 evra. Najvišja vrednost najcenejše košarice znaša 27,37 evra, med tem ko najnižja znaša 22,86 evra.

Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil je pri tokratnem popisu na voljo pri trgovcu Eurospin (22,86 evra), sledi le 0,02 evra dražja košarica pri trgovcu Lidl in 0,55 evra dražja košarica pri trgovcu Hofer. Nekoliko dražje so košarice pri trgovcih Spar (23,74 evra), Mercator (24,42 evra) in Tuš (27,37 evra), pri katerem pa je vrednost košarice ostala nespremenjena glede na zadnji popis.

V najcenejši osnovni košarici je največ izdelkov slovenskega porekla vključenih v košarici trgovca Tuš, kar 10 izdelkov, najmanj pa pri trgovcu Hofer, zgolj 6 izdelkov. Trgovec Spar v najcenejši košarici ponuja 9 izdelkov slovenskega porekla, Lidl 8 izdelkov, trgovca Eurospin in Mercator pa oba po 7 izdelkov. Največ izdelkov s poreklom EU imata trgovca Lidl in Hofer, oba po 7 izdelkov, najmanj pa trgovec Tuš, zgolj 3 izdelke. Trgovci imajo v košarico vključene tudi 1 do 3 izdelke s poreklom izven EU. Edini trgovec, ki v najcenejšo košarico 15 osnovnih živil nima vključenega nobenega izdelka s poreklom izven EU, je Lidl.

Pri popisu povprečne vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je pri vseh trgovcih, z izjemo Tuša, v primerjavi s popisom 26. septembra 2023 ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost. Tokrat znaša 40,66 evra, kar je skoraj 3 odstotke (1,23 evra) manj kot na predzadnjem popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil. Znižala se je tudi najnižja vrednost najcenejše razširjene košarice, ki tokrat znaša 38,34 evra.

Najcenejša razširjena košarica 28 osnovnih skupin živil je tokrat na voljo pri trgovcu Lidl v vrednosti 38,34 evra, sledita košarici trgovca Hofer (39,15 evra) in trgovca Eurospin (39,84 evra). Najdražja košarica je na voljo pri trgovcu Tuš v vrednosti 44,77 evra. Nekoliko nižja vrednost košarice je pri trgovcu Spar (41,12 evra) in pri trgovcu Mercator (40,71 evra). Razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo najcenejše košarice se je tokrat povečala in znaša 6,43 evra.

V najcenejši razširjeni košarici je največ izdelkov slovenskega porekla vključenih v košarico trgovca Tuš, kar 18 izdelkov, najmanj pa pri trgovcu Eurospin, zgolj 9 izdelkov. Trgovec Hofer v najcenejši košarici ponuja 15 izdelkov slovenskega porekla, Spar in Lidl po 14 izdelkov ter Mercator 13 izdelkov. V košarici se nahajajo tudi izdelki s poreklom EU. Teh je med 9 in 12 izdelkov, razen pri trgovcu Tuš, ki ima 4 izdelke. Najmanj izdelkov porekla držav izven EU, vključenih v najcenejšo razširjeno košarico, ponuja Spar, zgolj 2 izdelka, v ostalih pa lahko najdemo od 3 do 6 izdelkov, z izjemo Eurospina, ki ponuja 10 izdelkov.

S pomočjo spletnega primerjalnika Primerjaj-cene.si ugotavljamo tudi razlike v cenah spletnih in fizičnih trgovin za izdelke, ki so vključeni v najcenejšo košarico pri posameznem trgovcu. Primerjava je narejena zgolj za trgovce, ki omogočajo spletno nakupovanje ter za izdelke, ki so na voljo v spletni trgovini trgovca na dan popisa. Na tokratnem popisu pri pregledu primerjave fizičnih in spletnih cen izdelkov vključenih v najcenejšo osnovno in razširjeno košarico posameznega trgovca ugotavljamo, da pri trgovcu Mercator (v spletni trgovini je na voljo 12  izdelkov od 32 spremljanih izdelkov na fizičnih popisih) ni bilo razlike med ceno v fizičnih in spletnih prodajalnah, pri trgovcu Spar ugotavljamo odstopanje pri 2 izdelkih (v spletni trgovini je na voljo 18 izdelkov od 32 spremljanih izdelkov na fizičnih popisih), pri obeh je spletna cena približno 0,10 evrov višja. Pri trgovcu Tuš pa ugotavljamo odstopanje cen pri 3 izdelkih (v spletni trgovini je na voljo 9 izdelkov od 32 spremljanih izdelkov na fizičnih popisih), pri vseh 3 je spletna cena prav tako višja. Največja razlika je v ceni oljčnega olja Tuš 750 ml, kjer je spletna cena za več kot 3 evre dražja od tiste v fizični trgovini.

Rast cen hrane je v veliki meri odvisna od rasti cen ostalih dobrin kot so eklektična energija in naftni derivati ter cena delovne sile, kjer pa imajo podjetja težave dobiti ustrezne delavce. Ukrep spremljanja cen ne more zmanjšati inflacije, lahko le prispeva k zmanjševanju draginje in omogoča prebivalcem z nižjimi dohodki nakup osnovnih živil po primerljivih cenah.   

Tabelarična prikaza najcenejših izdelkov košarice 15 osnovnih živil  pri posameznem trgovcu in najcenejših izdelkov razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznem trgovcu sta na voljo na povezavi Rezultati popisa osnovnih živil z dne 9. oktobra 2023 (primerjaj-cene.si).

Poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil je na spletnem mestu Primerjaj-cene.si omogočeno tudi dnevno spremljanje in primerjava cen za več kot 17.000 živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih trgovcev.