Skoči do osrednje vsebine

109. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s čimer spreminja trošarino za neosvinčeni bencin, plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje. Sprejela je spremembo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Vlada v spremembo uredbe o trošarinah za energente in električno energijo

Vlada je spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s čimer spreminja trošarino za neosvinčeni bencin, plinsko olje za pogon (dizel) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje - KOEL).

Višino trošarine na omenjene energente je vlada prilagodila tako, da se bodo končne maloprodajne cene vseh treh energentov nekoliko zvišale. Trošarina za neosvinčeni bencin se z 0,41159 evra na liter spreminja na 0,43025 evra na liter, za plinsko olje za pogon (dizel) z 0,44322 evra na liter na 0,45513 evra na liter in za plinsko olje za ogrevanje (KOEL) z 0,13297 evra na liter na 0,14739 evra na liter.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javnofinančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun.

Vir: Ministrstvo za finance

Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Zaradi razmer na trgu bencinskega in dizelskega goriva je vlada v letu 2022 sprejela dve spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, s katerima je v okviru blaženja draginje za motorni bencin in dizel začasno uveljavila oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Cene za motorni bencin in dizel, ki se kot naftna derivata prodajata na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah izven avtocest in hitrih cest, določa Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Pri določanju prispevka na dobavljeno energijo se skladno z zadnjo spremembo uredbe o prispevkih v mesecu juniju Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov upošteva za dobavljeno energijo tako za motorni bencin in tudi za dizel, kar pomeni da oprostitev prispevka za motorni bencin in dizel ne velja na avtocestah in hitrih cestah, medtem ko je dobavljena energija za motorni bencin in dizel izven avtocest in hitrih cest oproščena plačila prispevka.

Ker so se razmere na trgu dobave energije za motorni bencin spremenile do te mere, da začasni ukrep oprostitve prispevka izven avtocest in hitrih cest ni več upravičen, je treba oprostitev odpraviti in za podporo oziroma spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zopet zagotoviti plačevanje namenskega prispevka za dobavljeno energijo tudi za motorni bencin izven avtocest in hitrih cest, medtem ko za dizel izven avtocest in hitrih cest oprostitev plačila še zmeraj ostaja.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo